0 Deljenj 2080 Ogledov

Zamolčano: kdo je v Slovenski vojski vplivnejši od ministra Erjavca, načelnice Ermenčeve in vrhovnega poveljnika Pahorja – a ga ščitijo

13. August, 2019 20:16
2080 Ogledov

Škandalozna preiskava vojaške policije na domu civilista, kjer so trije vojaški policisti letos pregledovali celo otroške torbe, dobiva nove razsežnosti. Kaže, da je v Slovenski vojski nekdo, ki lahko izvaja preiskave pri civilistih, pa mu s tem ni treba seznaniti ne načelnice generalštaba Alenke Ermenc, ne ministra za obrambo Karla Erjavca, niti vrhovnega poveljnika oboroženih sil predsednika republike Boruta Pahorja. Hkrati pa ga ščitijo strukutre znotraj organizacij, saj njegovega (ali njenega) imena na ministrstva za obrambo ne želijo razkriti, čeprav smo že minuli četrtek eksplicitno zaprosili: “Prosimo, da nam posredujete ime in čin odgovorne osebe, ki je usmerjala vojaške preiskovalce, ki so preiskovali civilista.”

Z ministrstva so na dodatna vprašanja o spomladanski hišni preiskavi vojaške policije na domu civilnega državljana, kjer so v iskanju tabličnega računalnika trije vojaški policisti pregledovali tudi otroške torbe, o kateri smo podrobneje pisali na povezavi, zapisali: “Ministrstvo za obrambo oziroma Slovenska vojska je 27. 6. 2019 s strani Okrožnega državnega tožilstva v Krškem prejela Vabilo oškodovancu za postopek odložitve kazenskega pregona v predmetni zadevi. Ministrstvo za obrambo je tožilstvu že posredovala pisno stališče v katerem soglaša s predlogom okrožnega državnega tožilstva za odložitev kazenskega pregona pod določenimi pogoji. Slovenska vojska s strani pristojnega Okrožnega državnega tožilstva še ni bila obveščena o zaključku postopka in oziroma ni prejela informacije, da je ovadba zavržena. V tem trenutku gre torej še vedno za predkazenski postopek, zato iz naslova interesa postopka ne moremo dajati pojasnil o poteku postopka. Pri tem želimo še enkrat poudariti, da je vojaška policija hišno preiskavo izvedla na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Krškem. Poročilo o izvršeni odredbi je bilo posredovano tako na Okrožno sodišče v Krškem ter v vednost Okrožnemu državnemu tožilstvu Krško. Načelnica GŠSV se je seznanila z vabilom Okrožnega državnega tožilstva v Krškem (datum dokumenta 27. 6. 2019) glede odložitve kazenskega pregona in je tudi podpisala soglasje za odložitev pregona pod določenimi pogoji. Ne minister za obrambo ne načelnica Generalštaba SV o preiskavi vojaške policije, izvedene na podlagi odredbe sodišča, nista bila seznanjena. Vojaška policija ju o svojih preiskovalnih nalogah praviloma ne seznanja.” Ob slednjem je nujno poudariti, da gre za izreden, po mnenju poznavalcev tudi nedopusten poseg vojaške policije v civilno sfero, o čemer pričajo tudi pojasnila, ki smo jih od službe za strateško komuniciranje Mors prejeli pretekli teden na vpašanje, koliko hišnih preiskav pri civilistih je vojaška policija izvedla v zadnjih petih letih: “V letošnjem letu je to edina hišna preiskava, ki jo je opravila vojaška policija Slovenske vojske pri civilnih osebah. V navedenih letih ni vojaška policija Slovenske vojske opravila nobene hišne preiskave pri civilnih osebah.”

Eden od tviterašev je tako povzel svoje razmišljanje, da takšne hišne preiskave vojaški policisti pri civilistih izvajajo v državah, kjer je vojska izvedla vojaški udar.

Službo za strateško komuniciranje Mors sprašujemo, kdaj bomo prijeli pojasnila na že omenjeno prošnjo za razkritje identitete odgovore osebe, ki je vojaške preiskovalce usmerjala v preiskavi, v kateri so pregledovali otroške torbe. Ker naš vir trdi, da je priskava pri civilistu, ki v času obiska vojaških policistov že dve leti ni bil več zaposlen v vojski reakcija na njegovo opozarjanje na nepravilnosti, ki naj bi se dogajale znotraj Slovenske vojske, smo preverjali tudi, ali je policija preiskovala njegove navedbe o neprevilnostih – a Mors zaenkrat na ta del vprašanj ni odgovoril. Vprašanja v celoti, med katerimi jih boste našli vrsto, ki so jih zaenkrat ignorirali, so objavljena na povezavi. Ko prejememo tudi ta pojasnila, jih bomo objavili

Pojasnila iščemo tudi na Okrožnem sodišču v Krškem, kjer, sodeč po podatkih, objavljenih na spletni strani sodišča delujta le dva kazenska sodnika, Cvetka Ogorevc Sotelšek in Gojmir Pešec. Slednji je tudi predsednik sodišča in je odgovorna oseba za posredovanje informacij  za  medije po ZMed-A in ZDIJZ.

Danes smo nanj naslovili vprašanja, ki jih lahko v celoti preberete v spodnjem okvirju s prošnjo, naj nam pojasnila posreduje danes do 15. ure. Pojasnil do objave članka nismo prejli. Jih bomo pa objavili, ko jih prejmemo.

Spoštovani,

v zvezi s preiskavo vojaške policije pri civilistu se Slovenska vojska oziroma Ministrstvo RS za obrambo sklicuje na odredbo Okrožnega sodišča v Krškem, zato prosimo za naslednja pojasnila:
– Kateremu sodniku oz. sodnici je bil dodeljen omenjeni postopek?
– Na podlagi katerega člena katerega zakona je bila v predkazenskem postopku odrejena preiskava vojaške policije pri civilni osebi?
– V kateri fazi je postopek danes?

Več iz te kategorije