0 Deljenj 1385 Ogledov

Spirit vladavine Marjana Šarca (I.): Kako je 1,8 milijonov evrov težak razpis dobila oseba, zaradi katere je prvič padel

26. August, 2019 16:57
1385 Ogledov
© Facebook MGRT (Nebojša Tejić, Slovenska tiskovna agencija STA)

To je novinarski prispevek, ki razkriva, da živimo v časih, ko z malce vztrajnosti lahko pridete do več kot 1,8 milijonov evrov proračunskega denarja tudi, če je bil milijonski razpis prvič razveljavljen, ker ste imeli neporavnane obveznosti do države. In ob tem še veljate za strokovnjaka, ki lahko svetuje drugim podjetjem. Zgodba, ki jo bomo objavljali kot nadaljevanko, bo razkrila tudi, katera menedžerka, ki je znano slovensko podjetje zaradi poskusa menedžerskega odkupa pripeljala na rob propada in so jo banke upnice odslovile, preden bi ga potopila, zdaj kot strokovnjakinja sodeluje pri milijonskem projektu, ki ga financira ministrstvo za gospodarstvo – strokovnost pa ji kljub neslavni zgodovini v praksi priznava očitno kar država. Vse skupaj pa sega tudi v zdravstveni sektor, kjer dela predavateljica, ki izobražuje medicinske sestre, pa ima ob tem čas voditi tudi zasebno podjetje, ki se prijavlja na razpise ministrstva za gospodarstvo. Tega že drugi mandat vodi Zdravko Počivalšek iz koalicijske stranke SMC.

Spirit Slovenija, agencija v sestavi ministrstva za gospodarstvo ima na svoji spletni strani objavljen razpis za izvajanje programa »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«. Samo za financiranje stroškov izvajanja sklopa A, ki zajema poslovno svetovanje in izobraževanje podjetnikov, agencija namenja 1.848.910,00 evrov. Za sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe predlaganih pilotnih izvedbenih projektov prijaviteljev sklop B Spirit namenja 6.000.000,00 evrov.

Zanimivo je, da je finančno tako velik posel izvajanja svetovanja in izobraževanja državna agencija Spirit oddala, po njihovih lastnih navedbah na spletni strani, z  javnim naročilom 4.12.2018 preko portala e-naročanje. Mimogrede, na spletni strani javnih naročil Spirita za leto 2018 ta posel, ko smo ga v začetku avgusta skušali najti, sploh ni bil omenjen. Iskali sta dve osebi, pa ga niti na portalu javnih naročil nismo odkrili. Za posredovanje celotne dokumentacije smo zato zaprosili ministrstva za gospodarstvo, od koder smo prejeli pojasnilo: “Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod št. objave JN008346/2018-B01 (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=285844 ) in v Uradnem listu EU pod številko objave 2018/S 234-534993.”

Strokovnjak za javna naročila, s katerim smo raziskovali zgodbo, je ocenil, da je “skrajno bizarno, da državna agencija tako velik  posel izobraževanja in svetovanja v višini malo manj kot 2 milijona evrov podeljuje brez mednarodnega javnega razpisa z javnim naročilom, na katerega se je prijavil le CPOEF-Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete in posel dobil.” No, pravzaprav so posel, ki se uradno imenuje »Akademiji trajnostnih in poslovnih strategij in modelov v podjetjih 2019 -2022« dobili svetovalci, ki delajo preko CPOEF, in med njimi najdemo zelo zanimiva imena.

Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki jo kljub sodnim postopkom zaradi suma neupravičenenega izplačevanja dodatkov, v kateri se je znašla s Počivalškovim ministrstkim kolegom iz prejšnjega mandata Dušanom Mramorjem, še vedno vodi vidna članica SD Metka Tekavčič, in kjer je v začetku poletja v ne povsem pojasnjenih okoliščinah službo dobila tudi hči drugega Počivalškovega ministrskega kolega Karla Erjavca iz DeSUS, je kot vodja projekta navedena Adriana Rejc Buhovac, sicer hči še enega že dolgo bivšega ministra Izidorja Rejca – 16.5.1990 je bil imenovan za predsednika Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo.

In prav zastopnica ekonomske fakultete Adriana Rejc Buhovac oziroma njeno zasebno podjetje ARB&B kot izvajalec, ki se je skupaj s podjetjem Unikatum sprva prijavilo za izvajalca programa, je krivec, da je bil razpis prvič razveljavljen. Čeprav je Adriana Rejc Buhovac profesorica na Ekonomske fakulteti, je imelo njeno zasebno podjetje neporavnane obveznosti do države! To lahko razberemo iz razpisne dokumentacije, iz katere sledi, da se je Spirit 26.10.2018 najprej odločil, da ponudba CPOEF ni dopustna in da obstajajo razlogi za izključitev tega izvajalca. No, očitno so našli način, da posel vendarle dobijo, saj je javna agencija Spirit po lastnih navedbah posel le nekaj tednov kasneje, 4.12. 2018, spet oddala CPOEF, pri čemer se kot izvajalci delavnic pojavljajo isti akterji, tudi Adriana Rejc Buhovac. Razlika je le v tem, da tokrat kot fizična oseba. Kako je to mogoče, smo vprašali ministrstvo, vprašanje in pojasnilo v navednicah v celoti v okvirju.

Po prvem javnem naročilu je bilo 26.10.2018 odločeno, da ponudba CPOEF ni dopustna zaradi sodelovanja ARB&B d. o. o. 4. 12. 2018 pa je bila po ponovnem naročilu sprejeta ponudba CPOEF, ker naj bi bilo podjetje ARB&B d. o. o. izločeno, čeprav je iz podatkov na spletni strani razvidno, da se 100% lastnica tega podjetja Adriana Rejc Buhovac tudi v drugo pojavlja kot glavna izvajalka delavnic, le da tokrat kot fizična oseba. Ali se vam zdi takšno izigravanje predpisov dopustno in kako boste v tem konkretnem primeru ukrepali?

“Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila »Izvedba trajnostne poslovne strateške transformacije v slovenskih podjetjih skozi pripravo trajnostnih poslovnih strategij, trajnostnih poslovnih modelov in izvedbenih projektov«, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod št. objave JN005354/2018 (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=272771) sprejel odločitev o (ne)oddaji javnega naročila, s katero je ponudbo ponudnika Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani izločil kot nedopustno. Naročnik je ugotovil, da je pri partnerju Unikatum, Nenad Savič s. p. in podizvajalcu ARB & B, d. o. o. podan razlog za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, vezan na izpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. V novem postopku javnega naročila, objavljenega 30. 11. 2019 je naročnik ugotovil, da je ponudba ponudnika dopustna, saj ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje.”

Rejc Buhovčeva se je po naših zanesljivih informacijah v preteklosti sicer veliko družila z  Gorazdom Miheličem, ki je bil direktor Spirita do februarja letos. A to zanimivo naključje lahko zgolj omenimo, ne moremo pa trditi, da je njuno prijateljevanje vplivalo na posel.

 


Več iz te kategorije