0 Deljenj 1938 Ogledov

Razkrivamo pogoje za pravosodni izpit nekadnje SR BiH in časovnico primerjamo s tistim, kar je razkril Branko Masleša

17. January, 2022 21:12
1938 Ogledov

Pogoji iz Zakona o pravosodnem izpitu nekdanje SR Bosne in Hercegovine (vir: Uradni list SRBiH, št. 37/71)

Prvosodni izpit je lahko opravljal, kdor je kot diplomirani pravnik:

a) najmanj dve leti delal na pravnih zadevah na sodišču, javnem tožilstvu, javnem pravobranilstu ali v odvetniški pisarni, ali

b) najmanj dve leti delal na pravnih zadevah v državnem organu ali organizaciji združenega dela ali drugi organizaciji, od tega pa najmanj eno leto na sodišču, javnem tožilstvu, javnem pravobranilstvu ali v odvetniški pisarni, ali

c) najmanj štiri leta delal na pravnih zadevah v državnem organu ali organizaciji združenega dela sli drugi organizaciji.

V aferi, ki ruši temelje slovenskega pravosodja, ker se Branko Masleša nekdanji predsednik Vrhovnega sodišča RS, danes vodja kazenskega oddelka vrhovnega sodišča RS, ni sposoben javno soočiti z vprašanji okoli njegove izobrazbe in kvalificiranosti za delovna mesta in funkcije, ki jih je zasedal v svoji karieri, dobiva nove razsežnosti.

Pogoji, ki jih objavljamo v okvirju na vrhu strani, in dokumenti, ki so jih od Vrhovnega sodišča RS pridobili kolegi s spletnega portala Siol.net, namreč odpirajo nove dileme, ali je z Maslešivimi kvalifikacijami vse v redu, ali bolje rečeno, ali njegove kvalifikacije dejansko ustrezajo veljavnim predpisom v času, ko naj bi jih pridobil.

Zakaj?

Zato:

  • Na Vrhovnem sodišču RS so v pojasnilo, ki so ga poslali portalu Siol.net, zapisali: Branko Masleša diplomiral na Pravni fakulteti v Sarajevu, diploma št. 3227 z dne 27. junija 1975.
  • Pravosodni izpit je, tako dokumenti, ki so jih z Vrhovnega sodišča RS posredovali Siolu, opravil 10. junija 1976.
  • Od Masleševe diplome do pravosodnega izpita je minilo manj kot leto dni.
  • Pogoji, ki jih objavljamo v rečem okvirju, ne omogočajo niti pristopa k opravljanju pravosodnega izpita z manj kot dvema letoma praktičnega dela med diplomo in izpitom.

Več iz te kategorije