0 Deljenj 3216 Ogledov

Razkrivamo, kateri politik SD je lastnik prostorov, v katerih so razpravne dvorane Okrajnega sodišča v Ljubljani

27. November, 2019 17:14
3216 Ogledov
© Facebook

Razpravne dvorane Okrajnega sodišča v Ljubljani so v prostorih, katerih lastnik je politik vladne stranke SD, po lanskih lokalnih volitvah župan Kranja Matjaž Rakovec.

Z ministrstva za pravosodje, ki ga vodita vidni članici stranke SD, ministrica Andreja Katič in državna sekretarka Dominika Švarc Pipan ter državni sekretar Gregor Strojin, v času razvpitega sodnega funkcionarja Branka Masleše tiskovni predstavnik vrhovnega sodišča, posel z Rakovcem pojasnjujejo: “Ministrstvo za pravosodje ima kot najemnik s samostojnima podjetnikoma Oddajanje poslovnih prostorov, Tadej Gognjavec s.p. in Poslovno svetovanje, Matjaž Rakovec s.p., kot najemodajalcema sklenjeno najemno pogodbo za najem neopremljenih poslovnih prostorov na naslovu Miklošičeva ulica 10, z dne 27. 11. 2017, za potrebe Okrajnega sodišča v Ljubljani. Veljavnost pogodbe je do 31. 12. 2021. V teh prostorih sodišče posluje že od januarja 2002, ko je najemno pogodbo z družbo Rubicon-SM d.o.o., sklenilo Okrožno sodišče v Ljubljani. Trenutna lastnika najemne pogodbe nista sklenila na podlagi razpisa, pač pa sta v najemno razmerje vstopila na podlagi kupoprodajne pogodbe med njima in družbo AI-S d.o.o., Domžale, ki je bila ena izmed prejšnjih najemodajalcev, in sicer 1.12.2015. Po pogodbi ministrstvo najema 138,30 m2 skupne površine prostorov, od tega 45,20 m2 v kleti (arhivski prostori) in 93,10 m2 v pritličju (razpravne dvorane). Mesečna najemnina za celotne prostore znaša 1.391,10 EUR, pri čemer vsak od najemodajalcev izstavi račun v isti višini za svoj del, in sicer Poslovno svetovanje, Matjaž Rakovec s.p. izstavi račun za najem 46,55 m² poslovnih prostorov in 22,6 m² arhivskih prostorov v višini 695,55 EUR.”

Pri tem velja omeniti, da se je ministrstvu pri pojasnjevanju najbrž prikradla napaka v imenu lokacije, saj je sedež Okrajnega sodišča v Ljubljani na Miklošičevi cesti v Ljubljani in ne na Miklošičevi ulici. Slednje v evidencah geodetske uprave v Ljubljani ni zaznati.

Kako je prišel do lastništva prostorov, ki jih oddaja pravosodnemu ministrstvu, preverjamo pri Rakovcu, sicer tudi nekdanjemu predsednku uprave Zavarovalnice Triglav. V uradni evidenci Geodetske uprave RS je namreč pri vseh dostopnih vpisanih nepremičninah na omenjenem naslovu, tudi kleti in pritličju, kjer so poslovni prostori javne uprave, kot lastnik navedena Zavarovalnica Triglav, o čemer se lahko prepričate v posnetkih strani, objavljenih na koncu članka.

Vprašanja, na katera iščemo pojasnila pri Rakovcu

Spoštovani gospod Rakovec, na ministrstvu za pravosodje so nam pojasnili, da pri vas najemajo poslovne prostore na Miklošičevi 10 v Ljubljani. V Gursu je pri vseh enotah na omenjenem naslovu kot lastnica vpisana Zavarovalnica Triglav, izpiski v priponki, zato vas prosimo:
1. Da nam posredujete ZK izpisek, ki dokazuje, da ste lastnik prostorov na Miklošičevi 10 v Ljubljani.
2. Kupoprodajno pogodbo, na podlagi katere ste postali lastnik omenjenih prostorov.
3. Pojasnilo, zakaj v evidenci Gurs niste uredili lastništva?

Odziv Matjaža Rakovca

Odziv Matjaža Rakovca, ki smo ga prejeli v petek, 29. 11. 2019, ob 10.24 uri, objavljamo v celoti.

Zadeva: Zahteva za objavo popravka na navedbe v spletni objavi 27. novembra 2019 ob 17.14 

Na spletnem portalu Škandal 24 https://intelligent-chebyshev.65-108-229-32.plesk.page/skandal/  ste 27. novembra 2019 ob 17.14 objavili zapis z naslovom »Razkrivamo, kateri politik SD je lastnik prostorov, v katerih so razpravne dvorane Okrajnega sodišča v Ljubljani«, v katerem navajate napačne podatke glede evidenc lastništva na nepremičnini, ki jo navajate. Celoten kontekst objave grobo posega v mojo osebno integriteto in bralcu sugerira, da imam neurejene lastninske zadeve. Zato v skladu s 27. členom Zakona o medijih zahtevam objavo pojasnila, kot sledi v celoti.  Prosim za obvestilo o objavi.

Vpis etažne lastnine na nepremičnini na Miklošičevi ulici v Ljubljani še poteka.

Uredništvo portala Škandal 24 mi pred objavo zapisa pod naslovom »Razkrivamo, kateri politik SD je lastnik prostorov, v katerih so razpravne dvorane Okrajnega sodišča v Ljubljani« (27. november 2019 ob 17.14) ni dalo priložnosti, da posredujem dejanske podatke. Prošnja za podatke je bila po e-pošti poslana 27. novembra 2019 ob 17.01, torej tik pred objavo. Profesionalno in korektno bi bilo, da počakate na moj odgovor in ne objavite napačnih podatkov.

V članku zavajajoče navajate, da je kot lastnik vseh dostopnih vpisanih nepremičnin na omenjenem naslovu, kjer so poslovni prostori javne uprave, navedena Zavarovalnica Triglav. Na stavbi Miklošičeva 10, Ljubljana in pripadajočem zemljišču, kar vse leži na več parcelah.št. 2605, 2606, 2607, 2608, 2600/1 in 2600/2, vse k.o. 1737 Tabor,  je v zemljiški knjigi lastništvo vpisano delno na Zavarovalnico Triglav, delno na Mestno občino Ljubljana. Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, poteka postopek za vzpostavitev etažne lastnine in določitve pripadajočega zemljišča po ZVEtL-u, ter je zaznamba postopka vpisana pri vseh navedenih parcelah, kar je razvidno iz priloženih ZK izpiskov. Izveden je že geodetski elaborat za vzpostavitev etažne lastnine na posameznih prostorih. Kot udeleženec v postopku, sem mojo originalno prodajno pogodbo in celotno verigo pogodb, ki se nanašajo na poslovni prostor, katerega solastnik sem, predložil sodišču v tem postopku po ZVEtL-u. Ker postopek še poteka in so v postopku poleg mene, Zavarovalnice Triglav in MOL udeleženi še drugi solastniki stavbe, podrobnejših podatkov brez njihovega soglasja ne morem dajati.  Na vaše vprašanje zakaj v evidenci GURS nisem uredil lastništva še dodatno pojasnjujem, da se podatki o lastništvu ne urejajo pri GURS, temveč GURS  zajema podatke iz zemljiške knjige oz. jih zemljiška knjiga posreduje GURS. Ko bo Okrajno sodišče v Ljubljani, zaključilo postopek po ZVEtL-u, bo  lastništvo posameznih etažnih lastnikov,  na podlagi sklepa sodišča po uradni dolžnosti vpisano v zemljiško knjigo in javljeno na GURS.   

Z vpogledom v zemljiško knjigo, ki je javna bi torej pred objavo članka in brez dodatnih pojasnil videli, da je na omenjenih nepremičninah zaznamba postopka po Zvetl-u za vpis etažne lastnine in torej lastništva na posameznih prostorih še ni mogoče vpisati in v posledici navedenega tudi v evidenci GURS ne more biti in ni mogoče urediti tega podatka.  

Pogodbo o nakupu solastniškega deleža na stavbi oz. poslovnih prostorih, sem kot že navedeno izročil sodišču, vam pa je  glede na postopek, ki je še v teku in  brez privolitve solastnikov ne smem poslati.

Lep pozdrav!

Matjaž Rakovec

Več iz te kategorije