0 Deljenj 4833 Ogledov

Pravljična sreča Nike Kovač, ali kako je kot edina prijavljena dobila dobro službo, za katero ne potrebujejo nikogar

22. December, 2021 10:10
4833 Ogledov

V prazničnih dneh radi beremo srečne zgodbe in če svoje letošnje praznične želje še nimate, vas bo ob prebiranju pravljične poti do zaposlitve Nike Kovač v javnem zavodu gotovo zaskominalo, da takšno srečo bi pa v življenju imeli tudi vi, še bolje bi bilo, če bi tako po maslu steklo vašim potomcem. Kovačeva je imela resnično neverjetno srečo, ko je opazila javni razpis, objavljen na zavodu za zaposlovanje, kjer je bil rok za prijavo zgolj tri dni. Še bolj srečna je bila, da je bila edina prijavljena. In seveda izbrana. Za določen čas, ki pa je kmalu postal nedoločen čas. In ko je Kovačeva letos poleti zamrznila delovno razmerje, se je izkazalo, da je delovno mesto za javni zavod tako nepomembno, da sploh niso vzeli nadomestnega človeka, ki bi opravljal njene naloge.

Kako so Niko Kovač, hčerko Mihe Kovača in Mojce Šebart Kovač, zaposlili, nam je prijazno pojasnila v.d. direktorice ljubljanskega Pionirskega doma Viktorija Potočnik. Potočnikova je sicer nekdanja vidna političarka, bila je županja Ljubljane, izvojena na listi nekdaj mogoče LDS, s katero sta se spogledovala tudi Nikina starša. Kasneje so Nikini starši in Nikina današnja šefica veliko sopodpisovali razne javne izjave, denimo leta 2009 peticijo v podporo političnima sopotnikoma Slavku Ziherlu in Vladu Miheljaku, leta 2016 pa so skupaj Miho Lobnika predlagali za Zagovornika načela enakosti.

– Kdaj ste zaposlili gospo Niko Kovač?
Gospo Niko Kovač, smo zaposlili 3. 2. 2020. Od 1. 8. 2021 do 31. 5. 2022 ji mirujejo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja.
Kdaj je bil objavljen javni razpis za njeno zaposlitev?
Razpis je bil objavljen na Zavodu za zaposlovanje z dnem 22. 1. 2020.
– Prosimo, da nam posredujete besedilo razpisa.
(v priponki)
– Kdo je vodil postopek?
Postopek je vodila imenovana komisija, v sestavi: Bjanka KršmancVesna Tripković, Karmen Ručigaj in Karmen Feher Malačič.
– Koliko prijav ste prejeli?
Prejeli smo eno prijavo.
Ali je bila imenovana izbirna komisija? Če da, kdo jo je sestavljal?
(že v prejšnjem odgovoru)
Če ne, kdo je izbral kandidatko?

Že napisala, da je bila imenovana komisija.
– Koliko oseb ste povabili na razgovor?

Ker se je prijavila samo ena  oseba, smo na razgovor povabili samo to osebo.
– Ali je izbirni postopek potekal v več krogih?

Ne
– Ali ste gospo Niko Kovač poznali še preden ste jo zaposlili?

Da
Ali ste se o njeni prijavi za prosto delovno mesto kadarkoli  pogovarjali z Miho Kovačem ali Mojco Šebart Kovač?

Ne

– Koliko dni je bilo na razpolago za prijavo na razpis?

Se vidi na obvestilu o razpisu, ki smo vam ga posredovali v priponki.

– Ali ste gospo Niko Kovač leta 2020 vi obvestili, da je razpis objavljen?

Ne

– Zakaj niste razpisa objavili tudi na spletnih straneh in tako razširili izbire potencialnih kandidatov?

Objava je bila objavljena na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.
– Iz razpisa izhaja, da je šlo za delovno mesto za določen čas. Kdaj,zakaj in na čigavo ponudo ste delovno mesto z določenega preoblikovali v nedoločen delovni čas?

Ker je bilo njeno delo po preizkusni dobi in v enem letu ocenjeno kot uspešno.
– Ali ste v času, ko gospe Kovač miruje delovno razmerje, zaposlili koga drugega? V kolikor ste, kdaj ste dobili osebo za nadomestno zaposlitev? Ali ste nadomestno osebo zaposlili za določen delovni čas?

Ne
– Koga ste zaposlili?

Nikogar
– Koliko je znašala plača gospe Kovač na dan 3.2. 2020?

Bruto plača za izplačilo za mesec februar 2020 je znašala: 1.726,94 €
– Koliko je znašala plače gospe Kovač na dan 31. 7. 2021?

Bruto plača za mesec julij 2021 je znašala: 1.892,00 €

In še besedilo razpisa, ki ga je čudežno opazila prav Nika Kovač, izpolnila prijavo in bila edina …


Več iz te kategorije