0 Deljenj 3570 Ogledov
Posnetek strani Youtube.

To je resnica o Ervinu Fritzu, piškotkarju fantov iz Foruma 21, ki so ga forsirali celo za Prešernovo nagrado za življenjsko delo – ni je dobil, je pa lahko bral letos v Dražgošah

27. January, 2020 7:00
3570 Ogledov

Če po letošnji paradi v Dražgošah veste, da obstaja nek Ervin Fritz, ki je napovedal: “Uvedli bomo rdečo državo, rdečo samoupravo, uvedli bomo samospoštovanje, vzdignjeno glavo in blagostanje,” pa nimate pojma, kdo je ta tip, svetujemo, da preberete članek na povezavi, v katerem smo natančno popisali, kako je slovensko levo sceno skregal že leta 1987, in kako ga je potem mikal “fuk”.

Danes pa razkrivamo, da ni Fritz nič več kot še en lik, ki ga plačuje krog najbolje plačanega slovenskega upokojenca Milana Kučana iz Foruma 21. In ki so mu skušali zrihtati tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo, a je padel skozi in ni postal niti nagrajenec Prešernovega sklada. Očitno je bil nastop letos v Dražgošah piškotek za tolažbo.

Fritz je bil kratko obdobje zastopnik Društva knjižna zadruga s sedežem na Tomšičevi 12 v Ljubljani, potem je vodenje predal podpredsedniku Foruma 21 Slavku Preglu, ki se sicer za potrebe javnih evidenc predstavlja s polnim imenom Vekoslav Pregl.

Vir: Erar.

Listanje po letnih poročilih Društva knjižna zadruga, ki ga vodi Pregl in jih tudi podpisuje, pokaže, kako so proračunski piškotki od leta 2014 skozi društvo padali do Fritza, ki je bil očitno letos pripravljen za javno branje. Ker, če boste pogledali posnetek, ki je objavljen na YouTube in ga dodajamo na konec strani, vam bo jasno, da je Fritz bralec zapisa letos v Dražgošah. Ali je tudi avtor, ne vemo, lahko tudi verjamemo namigom, da so Fritzu nagovor pomagali pisati fantje iz Foruma 21.

Posamezne zapise Slavka Pregla, objavljene v bazi Ajpes, po letih padajoče objavljamo v nadaljevanju, po sistemu kopiraj – lepi (copy-paste), kar pomeni, da so ostale tudi originalne tipkarske napake, ker so tekste vendarle zapisali Preglovi. Dele, kjer je omenjen Fritz, smo grafično izpostavili tako, da smo jih odbelili, če nimate časa brati vsega. Svetujemo sicer, da berete v celoti, ker boste zgolj tako doumeli globino delovanja druščine, ki prejema sredstva z razpisov. Ne razpravljajo zgolj o družbenopolitičnih vprašanjih, tudi o prostoru v Šestici, itd.

Poročilo za 2018

2018 – Fritzu plačujejo tisk, oblikovanje,….

Društvo knjižna zadruga je združenje slovenskih pisateljev, ki preko pravne oblike lahko nastopajo na razpisih za proračunaksa sredstva, ustvarjajo, oblikujejo in tiskajo svoje knjige iz sredstev, ki jih pridobijo pri prodaji. V osnovi gre za namenska sredtva pri prodaji knjig, ki se potrošijo za posamičnega avtorja, kolikor se avtorja proda, toliko lahko avtor naprej ustvarja. Gre torej za neke vrste posredniško pravno osebo, ki ne ustvarja dobičkov.

V letu 2018 je bilo prodanih za 2994,19 EUR knjig (posrednik je Buča d.o.o.) in 0,04 EUR obresti od sredstev na računih.

Stroški so stroški pisarniškeag ametriala 42,64 EUR, stroški tiska 2.377,34 EUR (Špacapan in Fritz) in oblikovanja 300,00 EUR (Fritz). Ostalo so še reklamni stroški objave ogklasa v Bukli 176,90 EUR in 97,35 EUR provizija banke.

V bilanci stanja izkazujemo v aktivi 3.858,26 EUR sredstev na poslovnem računu, v pasivi 988,20 EUR obveznosti do dobaviteljev za tisk knjige E. Fritza, PČR – za zgoraj omenjene namene 2.002,68 EUR in sredstva društvenega sklada 867,38 EUR.

Osnovnih sredstev društvo nima.

Poročilo za 2017

2017 – Ervinu Fritzu izdajo knjigo Velika radost, predlagajo ga za Prešernovo nagrado za življenjsko delo

Društvo Knjižna zadruga

Poslovno poročilo – 2017

Društvo Knjižna zadruga šteje 19 članov, število se v letu 2017 ni spreminjalo. Društvo je imelo 10 rednih mesečnih srečanj.

Skupaj z Društvom slovenskih pisateljev se je prijavilo na projektni razpis Javne agencije za knjigo ter pridobilo finančno podporo za dve svoji knjigi: pesniško zbirko Slavospevi, ki jih pojejo vrane, Petra Kolška, izšla je v marcu, ter knjigo Velika radost Ervina Fritza, ki obsega vseh 17 doslej izdanih avtorjevih zbirk, in je izšla v juniju.

Za obe knjigi je Zadruga pripravila tiskovni konferenci, Fritzeva knjiga je bila še posebej predstavljena na Slovenskem knjižnem sejmu novembra 2017. Za obe knjigi smo objavili oglasa v reviji Bukla, obe sta bili tudi prikazani in ocenjeni v različnih medijih.

Preverili smo tudi možnost spremembe lokacije za redna srečanja, vendar se je pokazalo, da je posebna soba pri Šestici zaenkrat še vedno najbolj primerna.

Predsednik je s soglasjem članstva pravočasno pripravil in odposlal kandidaturi za nagrado Prešernovega sklada (Peter Kolšek) ter Prešernovo nagrado za življenjsko delo (Ervin Fritz).

Društvo je osvežilo svoje članstvo v SAZOR GIZ k.o., saj iz tega vira pričakuje nekaj sredstev za podporo svoji založniški dejavnosti ter za ureditev svoje sobe v poslopju DSP na Tomšičevi 12 v Ljubljani.

Za distribucijo in prodajo svojih knjig Zadruga nadaljuje svoje sodelovanje z družbo Buča d.o.o.

Ljubljana, 24. januar 2018 

Pripravil:

Slavko Pregl, predsednik

Poročilo za 2016

2016 – na razpisu dobijo denar za Fritza

POSLOVNO POROČILO (za leto 2016)

Društvo Knjižna zadruga je imelo v letu 2016 deset rednih srečanj. Sestanki so v skladu s tradicijo potekali vsak prvi torek v mesecu, s premorom julija in avgusta. Pomladna srečanja je pomembno zaznamovala velika Prešernova nagrada, ki jo je tudi ob podpori Društva prejel njegov član Tone Partljič. Število članov se ni spreminjalo: nihče ni izstopil, Društvo novih članov za enkrat ni sprejemalo. Vse sestanke je vodil predsednik.

Društvo je tudi za leto 2016 po ustaljenih komercialnih pogojih potrdilo nadaljevanje sodelovanja pri prodaji svojih knjig z družbo Buča, knjigotrštvo, d.o.o. iz Zgornje Slivnice pri Šmarju Sap. V zvezi s tem je bil tudi sprejet sklep, da omenjeni distributer starejše knjige članov Knjižne zadruge, ki jih ti sami izberejo, v njenem imenu pokloni v knjižnice srednješolskih centrov po Sloveniji, saj imajo praviloma premalo javnega denarja za nakupe knjižničnega gradiva.

V skladu s predvideno knjižno ustvarjalnostjo članov se je Knjižna zadruga pri prijavi knjižnih naslovov  na razpis Javne agencije za knjigo RS pridružila načrtom Društva slovenskih pisateljev, saj sta tako združeni obe strani izpolnjevali predpisane pogoje. Na osnovi tako pridobljenih sredstev je v letu 2016 izšel roman Stanja, Toneta Peršaka. Knjigo in društveno dejavnost so na Slovenskem knjižnem sejmu na pisateljskem odru  predstavili člani Marko Kravos, Tone Peršak in Slavko Pregl ter zunanji sodelavec Kazimir Rapoša, ki je za knjigo Stanja prispeval prelom in oblikovanje. Vsi računi v zvezi s knjigo so bili poravnani in so se gibali znotraj predračunov in pridobljene subvencije.

Na osnovi uspešnega sodelovanja na dvoletnem razpisu 2016 je bil za leto 2017 pridobljen denar še za dve knjigi: za zbrane pesniške zbirke Ervina Fritza ter za novo pesniško zbirko Petra Kolška. Izid knjig se predvideva spomladi 2017.

Srečanja Društva Knjižna zadruga so sicer potekala v duhu prijateljstva in razumevanja; člani so obravnavali aktualna kulturno politična vprašanja in pri tem z veseljem pozdravili imenovanje svojega člana Toneta Peršaka za kulturnega ministra. Kljub širšim ekonomsko političnim omejitvam so izrazili upanje, da bo pripomogel k izboljšanju položaja slovenske knjige in dvigu bralne kulture.

Društvo je poslovno poročilo za leto 2016 sprejelo na rednem občnem zboru 14. februarja v Ljubljani. 

                                                                                  Predsednik:

                                                                                  Slavko Pregl

Poročilo za 2015

2015 – Ervinu Fritzu izdajo Odgovornost poezije

Poslovno poročilo za leto 2015

Društvo Knjižna zadruga ima še vedno sedež v stavbi Društva slovenskih pisateljev v Ljubljani, Tomšičeva 12. Vodita jo pesnik, pisatelj in prevajalec Andrej Arko, tajnik, ter pisatelj Slavko Pregl, predsednik. V letu 2015 ni sprejela novih članov. Zadruga je imela deset rednih mesečnih srečanj, na katerih je z večinsko udeležbo obravnavala aktualna kulturna vprašanja in še posebej položaj knjige in založništva v Sloveniji sploh.

Spomladi je Zadruga pripravila tiskovno konferenco, na kateri so bile predstavljene knjige njenih članov, izdane ob koncu leta 2014 in sicer:

  • Odgovornost poezije, Ervina Fritza,
  • Igre, drama in burke, Vinka Möderndorferja
  • Basni, Slavka Pregla

Na tiskovni konferenci je bila ustrezno obeležena tudi dvajseta obletnica Zadruge. Priložnostni članek o tem je v oktobrski številki revije Bukla prispeval član zadruge Marko Kravos, jubilejni fotografiji je prispeval član zadruge Tihomir Pinter.

V čast dvajsetletnici je Zadruga izdala priložnostno poštno znamko, ki jo je oblikoval član zadruge Ranko Novak. Vsak član je prejel dve poli znamk kategorije B za normalno uporabo v poštnem prometu. Znamke, ki so vzbudile veliko zanimanja, sicer niso bile dane v prodajo.

Člana zadruge Vasja Predan in Slavko Pregl sta pripravila potrebno dokumentacijo ter v imenu Zadruge na Prešernov sklad pri Ministrstvu za kulturo vlade republike Slovenije pravočasno vložila predlog za podelitev Prešernove nagrade za življenjsko delo svojemu članu Tonetu Partljiču.

Ob koncu leta 2015 je v okviru Zadruge izšla fotomonografija »Tromostovje« člana zadruge Tihomirja Pinterja s predgovorom člana zadruge, akademika Matjaža Kmecla. Na zadnjem letnem srečanju 8. decembra so člani predstavili svoje načrte v zvezi z morebitnimi izdajami svojih knjig v okviru Zadruge v letu 2016.

Pri distribuciji in prodaji svojih knjig Društvo Knjižna zadruga nadaljuje dobro sodelovanje z družbo Buča d.o.o. iz Ljubljane.

Poslovno poročilo Društva Knjižna zadruga je bilo sprejeto soglasno na rednem letnem občnem zboru 2. februarja 2016 v Ljubljani.

Poročilo za 2014

2014 – Izidejo basni Ervina Fritza

Poslovno poročilo.

Društvo vodi pisatelj Slavko Pregl, tajnik je pisatelj, pesnik in prevajalec Andrej Arko.

Društvo se je v letu 2014 redno sestajalo ter na svojih srečanjih obravnavalo aktualna kulturno politična vprašanja, še posebej dogajanje na področju založništva ter položaj slovenske knjige in avtorjev pri nas. Srečanj je bilo 10 in vseh se je udeležila večina članov. Na srečanjih je tekel tudi pogovor o izidu knjig članov, da bi zadostili pogojem razpisov Javne agencije za knjigo; zaradi pomanjkanja izdaj v letu 2013 se društvo v letu 2014 ni moglo udeležiti nobenega razpisa. Društvo je pripravilo tiskovno konferenco in nekaj predstavitev po šolah za knjigo radijskih iger za otroke Sedem mičnih, jezičnih, junaških svojega člana Marka Kravosa.

Društvo Knjižna zadruga se je ob rednem delu pripravljalo tudi na obeležitev dvajsetletnice svojega obstoja januarja 2015.

Koncem leta so izšle knjige basni Slavka Pregla, dram Vinka Möderndorferja ter esejev Ervina Fritza, s čimer je društvo v celoti izpolnilo svoje založniške načrte za leto 2014.

Člani društva so poleg predsednika in tajnika še: akademika Ciril Zlobec in dr. Matjaž Kmecl, Ervin Fritz, Peter Kolšek, Peter Kovačič Peršin, Marko Kravos, Peter Kuhar, Vinko Möderndorfer, Ranko Novak, Tone Partljič, Tone Peršak, Tihomir Pinter, Vasja Predan, Ivo Svetina, dr. Peter Vodopivec in France Vurnik.

Društvo je nadaljevalo poslovno sodelovanje z družbo Knjigotrštvo Buča, ki v celoti distribuira in prodaja knjige Knjižne zadruge. Zaradi kriznih razmer in upada nakupnih navad za knjigo žal prodaja društvenih knjig ne dosega zaželene višine. Društvo je sprejelo tudi sklep o darovanju dela zaloge svojih knjig srednjim šolam po Sloveniji, kar je zanj opravilo Knjigotrštvo Buča.

Poslovno poročilo društva Knjižna zadruga je bilo sprejeto soglasno na rednem občnem zboru 3. marca 2015 v Ljubljani

Več iz te kategorije