0 Deljenj 2064 Ogledov

Slepa pega Roberta Šumija ali kako gleda stran pri očitnih korupcijskih tveganjih na relaciji Aleksander Čeferin – Tomaž Vesel

16. December, 2021 13:40
2064 Ogledov

Dejstva:

  • Tomaž Vesel je že leta zaposlen na Računskega sodišče RS. Konec leta 2003 je bil izvoljen za prvega namestnika predsednika Računskega sodišča RS, funkcijo je pričel opravljati 1. 2. 2004 in jo opravljal do 1. 2. 2013, ko je bil imenovan za vrhovnega državnega revizorja za revidiranje negospodarskih javnih služb.
  • Aleksander Čeferin je leta 1995 stopil v lastniško strukturo odvetniške pisarne, ki se danes imenuje Odvetniška družba Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, družba za opravljanje odvetniškega poklica, o.p., d.o.o., kjer je danes z 42-odstotki največji posamični lastnik.
  • Tomaž Vesel je do letošnjega leta opravljal popoldansko dejavnost, ki mu je letno prinesla 246 tisoč dolarjev v Fifi, svetovni nogometni zvezi, kjer po svoji funkciji podpredednik Aleksander Čeferin. Skupaj mu je štiriletni mandat prinesel milijon dolarjev.
  • Čeferinova odvetniška družba je z javnimi subjekti, ki so po zakonu podvrženi reviziji računskega sodišč, od junija 2013 do današnjega dne prejela že več kot 6milijonov evrov.
  • Tomaž Vesel od razkritja njegovih bajnih postranskih zaslužkov do danes ni pokazal soglasja delodajalca, torej računskega sodišča, in soglasja Komisije za preprečevanje korupcije, ki bi ga kot javni funkcionar moral imeti.

Iz dejstev lahko pridemo do sklepa, da je Čeferin Veselu na Fifi omogočal za slovenske razmere bajni postranski zaslužek, Vesel pa je medtem mirno vodil institucijo, ki revidira poslovne izkaze strank Čeferinove zasebne odvetniške pisarne. Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi ima za ta posel slepo pego* ali pa je od korupcijskih tveganj namerno pogledal stran.

Paradoksalno. Šumi je pričel preiskovati predsednika vlade Janeza Janšo.

*Slepa pega (po Wikipediji)

Slepa pega, skotom, je slepo mesto v vidnem polju. Slepa pega, ki je v medicinski literaturi znana kot fiziološka slepa pega ali fiziološki skotom, »slepa točka« ali punctum caecum, je mesto na mrežnici, kjer na optičnem disku ni fotoreceptorskih celic za zaznavanje svetlobe, saj tam skozi optični disk prehaja vidni živec.[2] Del vidnega polja, ki bi sicer ustrezal temu mestu, zato manjka. Naši možgani zapolnijo to mesto z interpolacijo na podlagi okoliških podrobnosti in informacij drugega očesa, zato slepe pege običajno ne zaznamo.

Največji revidiranci Računskega sodišča RS, ki jih je od Veselovega prevzema sodišča zastopala odvetniška pisarna v večinski lasti Aleksandra Čeferina.

Več iz te kategorije