0 Deljenj 3827 Ogledov 1 Comments

Škandal na ustavnem sodišču, predsednik dr. Rajko Knez se je zavil v molk

23. October, 2020 19:23
3827 Ogledov 1

Igor Vuksanović je javna oseba, je presodilo sodišče, ko je tožil medij. Foto: Facebook.

Ustavno sodišče RS se je pod dr. Rajkom Knezom znašlo v velikem škandalu. Pobudo za oceno odloka o nočni omejitvi gibanja zaradi epidemije koronavirusa, ki jo nekateri dojemajo kot “policijsko uro,” je vložil Igor Vuksanović, svetovalec na ustavnem sodišču.

Da je zadeva silno vroča, priča tudi dejstvo, da se je predsednik sodišča Knez danes zavil v molk in na vprašanja, ki smo jih naslovili nanj, ni odgovoril. Celoten niz vprašanj objavljamo v nadaljevanju, ko jih preberete, pa vam bo bolj jasna tudi vsebina Vuksanovićeve pobude.

Spoštovani dr. Rajko Knez,

danes do 17.ure Vas prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:
– Ali ste seznanjeni z dejstvom, da je zadnjo pobudo za oceno odloka o uvedbi t.i. “policjske ure” vložil svetovalec na Ustavnem sodišču RS Igor Vukanovič?
– V skladu s sedmim odstavkom 100. člena ZJU mora uradnik, ki oceni, da je nastal položaj, v katerem bi njegov osebni interes lahko vplival na nepristransko in objektivno opravljanje njegovih nalog oziroma v katerem okoliščine vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti in objektivnosti, o tem takoj, ko je glede na okoliščine mogoče, obvestiti predstojnika in ravnati v skladu z njegovimi navodili, zato nas zanima, ali je predstojnihk znotraj US zagotovil, da se naloge opravijo zakonito, nepristransko in objektivno oziroma preveril, ali so bile tako opravljene?
– Ali ste kot predsednik US RS prepričani, da je generalni sekretar zagotovil vse, da bo dotični svetovalec svoje naloge opravljal zakonito, nepristransko in objektivno? Prosimo za pojasnila, kaj konkretno je bilo storjenega?
– Ali je zaposleni, ki je vlagatelj pobude, izločen iz priprave odločb v zadeah, povezanih s Covid-19? Ne gre spregledati navedb v pobudi, kot so “dokler vlada šteje za potrebno (na podlagi strokovnih razlogov, ki jih lahko vedno izposluje preko politično naklonjenih strokovnjakov)”, “prva splošna policijska ura v slovenski novejši zgodovini nekaj, kar predstavlja pomembno ustavnopravno vprašanje. V Sloveniji sta zadnjo veljavno policijsko uro uvedla italijanski in nemški okupator”, “arbitrarnost oblasti, ki se že pojavlja v Hojsovih pojasnilih na tiskovnih konferencah, kjer kot rimski imperator milostno odloča, kaj je nezapisana izjema od policijske ure in kaj ni”, “pobudnik določene primernosti ukrepa za preprečevanje okužb ne zanika. To zato ne, ker bi bil primeren tudi ukrep, ki bi v stavbe za en mesec zazidali celotno populacijo in ji dajali hrano skozi majhne luknje”, “Pravzaprav dejstvo, da v pol leta Vlada ni želela niti novelirati očitno spornega 39. člena ZNB, čeprav je sprejemala več kot 100 členov dolge omnibus zakone, pobudnik razume kot izrecno rokavico v obraz ustavnemu sodišču. In poskus, da se vlada reši vseh ustavnopravnih spon.”

Knezove odgovore bomo, ko jih prejmemo, objavili. Pojasnila nam je posredoval zgolj generalni sekretar sodišča dr. Sebastian Nerad, ki je zapisal: “Z dejstvom, da je pobudo vložil g. Igor Vuksanovič, smo seveda neizbežno seznanjeni, saj vloga vedno vsebuje podatke o vlagatelju. V tej zadevi bo Ustavno sodišče pobudnika obravnavalo kot druge udeležence v postopku pred Ustavnim sodiščem, kar pomeni, da pobudnik nikakor ne bo sodeloval pri pripravi gradiv, onemogočen pa mu je tudi dostop do zadeve.”

Vuksanović je ugled ustavnega sodišča okrnil že pred leti, ko se je izživljal v spletnih komentarjih in tudi razkril svojo identiteto. To je takrat razkril tednik Reporter v članku z naslovom Igor Vuksanović okrnil ugled ustavnega sodišča.

Vuksanović je časopis tožil in pogorel, o čemer so pisali v članku na povezavi.

Več iz te kategorije