0 Deljenj 2072 Ogledov
© Vir: www.akos-rs.si

Šefica Akosa sprejema predstavnike družbe Huawei in lobističnih stikov ne prijavlja

7. December, 2020 14:13
2072 Ogledov

Direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Akos) Tanja Muha se je sestala s predstavniki družbe Huawei, nas je obvestil vir. Ki opozarja na direktoričin konflikt interesov.

Da je do stikov prišlo, je potrdila tudi Muha. Vprašanja, ki jih je prejala, in Muhina pojasnila v celoti objavljamo v rumenem okvirju.

Muha stike s predstavniki podjetja Huawei potrjuje

Spoštovana gospa Muha,

danes do poldneva prosimo za pojasnila na naslednja vprašanja, s katerimi želimo preveriti informacije vira:
– Ali ste se dobili s predstavniki podjetja Huawei?
– Kdaj ste se dobili s predstavniki podjetja Huawei?
– Ali drži, da ste se s predstavniki podjetja Huawei dobili na kosilu?
– Zakaj ste se dobili s predstavniki podjetja Huawei?
– Ali ste prijavili lobistični stik KPK?
– Kako odgovarjate na trditev vira, ki nam je posredoval informacijo, da ste zaradi srečanja v konfliktu interesov?

Pri Akos so nam posredovali pojasnila, h katerim so pripisali: Odgovarja direktorica AKOS Tanja Muha: “Trditev vašega vira, da sem se s predstavniki podjetja Huawai dobila na kosilu, ne drži. Prav tako ne drži trditev o konfliktu interesov.

Predstavnike podjetja Huawei sem srečala v začetku leta 2019 na svetovnem kongresu mobilne telefonije v Barceloni (tako kot tudi druge razstavljalce na tem kongresu) ter na obisku Kitajske, ki ga je organiziralo združenje evropskih regulatorjev elektronskih komunikacij BEREC. Leta 2019 ter januarja letos pa sem predstavnike podjetja Huawai v Sloveniji na njihovo prošnjo sprejela na dveh sestankih na sedežu agencije. Vabila na kosilo s strani navedene družbe sem zavrnila. Pri tem je treba poudariti, da so moja vrata na agenciji odprta vsem deležnikom oz. zainteresirani javnosti, ki lahko vedno zaprosijo za sestanek in se dogovorijo za tremin.

Prav tako za vse sestanke na agenciji velja, da jih prijavljam KPK, če gre za lobiranje. V primeru dveh sestankov s predstavniki podjetja Huawai ni šlo za lobiranje. Dejstvo je, da agencija podeli frekvence za mobilne tehnologije tehnološko nevtralno in skladno z zakonodajo, ki jo morajo spoštovati tudi operaterji, ki omrežja gradijo. Agencija pa ni odločevalec oziroma ne določa obveznosti, ki se tičejo zagotavljanja nacionalne in kibernetske varnosti.” 

Muha je torej potrdila, da se sestaja s predstavniki podjetja Huawei, a meni, da se le-ti z njo ne sestajajo, ker bi nanjo skušali vplivati. Na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) o lobiranju med drugim beremo “Lobiranje imenujemo izvajanje vplivanja, ko poskuša posameznik (lobist) vplivati na odločitev odločevalcev (lobirancev), ki so aktivni na področju oblikovanja in sprejemanja zakonodaje ter javnih politik, in pri tem to počne nejavno in v interesu neke interesne organizacije. Komisija je 5. 12. 2010, ko so začele veljati zakonske določbe o lobiranju, ki prvič v Republiki Sloveniji urejajo minimalne pogoje za transparentnost in nadzor lobistične dejavnosti, vzpostavila register lobistov.” 

Zato smo se obrnili tudi na KPK.

KPK bo prijavo obravnavala

Spoštovani,

obveščeni smo bili, da se je direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije na kosilu sestala s predstavniki podjetja Huawei, zato danes do poldneva prosimo za naslednja pojasnila:
– Ali je gospa Muha prijavila lobistični stik in kdaj?
– Ali je gospa Muha s svojim ravnanjem v konfliktu interesov?
– Vprašanja obravnavajte kot prijavo.

Komisija ni prejela zapisa o lobističnem stiku med navedenim organom in interesno organizacijo. Vsi prejeti lobistični stiki se ažurno javno objavljajo v aplikaciji Erar: https://erar.si/lobiranje/
Vaše vprašanje bomo obravnavali kot prijavo.

 

Več iz te kategorije