0 Deljenj 2309 Ogledov

Pogeljte lažnivca iz javne družbe v Jankovićevem krogu: Pisaril je o samoprijavi, ko smo preverjali pa…

13. September, 2019 6:55
2309 Ogledov

Foto: spletna stran Energetike Ljubljana v petek, 6.9.2019.

Lažnivi direktor na vplivni funkciji v holdingu Mestne občine Ljubljana Marko Agrež je spet lagal. Potem ko se je leta lažno predstavljal za doktorja znanosti, kar smo eksluzivno razkrili na povezavi, je očitno lagal tudi, ko nam je pretekli petek pisal pismo, v katerem piše o samoprijavi, citirimo: “O celotni zadevi sem sam obvestil svoje nadrejene in pismo v vednost oziroma kot samoprijavo poslal tudi Informacijskemu pooblaščencu RS, gospe Mojci Prelesnik.” Celotno pismo lahko preberete v okvirju na dnu strani. Če je Agrež, ki se je tudi na spletni strani Energetike Ljubljana predstavljal kot dr. Marko Agrež, laž pa je dal natistniti tudi na vizitke samoprijavo poslal zgolj svojim nadrejenim in informacijski pooblaščenki, potem … To je človek, ki bi rad imel doktorat..

Foto: Facebook.

Ali so prejeli prijavo, smo preverjali pri resornem ministrstvu za izobraževanje, ki ga vodi minister Jernej Pikalo, v ekipi njegovih državnih sekretarjev pa je tudi Jernej Štromajer, ki si je sodeč po fotografiji iz leta 2015, sicer silno blizu z županom Zoranom Jankovićem. Ali je to razlog, da ministrstvo oziroma pristojni organ znotraj ministrstva ne ukrepa, čeprav denimo Komisija za preprečevanje korupcije postopke pričanja na podlagi novinarskih vprašanj, lahko zgolj špekuliramo.

Takole pravijo pri Pikalu: Globa 2000 evrov

Pozdravljeni,

pošiljamo odgovore na vaša vprašanja:

Ali je ministrstvo oziroma ali so ustrezni organi, ki delujejo v njegovi sestavi, prejeli prijavo o Agreževi zlorabi, kot je napovedal v pismu, objavljenem v članku?
– Ali je prijavo podala tudi katera od vpletenih visokošolskih
institucij?
– Ali je postopek že stekel?

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport nismo prejeli omenjene prijave o morebitni zlorabi. Postopek zato ni stekel.

– Kakšna je zagrožena globa?
– Ali bo obravnavana tudi institucija, na kateri je Agrež lahko izpolnjevanja brez ustreznih pogojev zagovarjal doktorsko disertacijo? Kakšne so sankcije zanjo?

Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih ureja strokovne in znanstvene naslove, ki se pridobijo na visokošolskih zavodih po končanih javno veljavnih študijskih programih prve, druge ali tretje stopnje. Nepravilna uporaba zakona, ki je sankcionirana z globo, je določena v 20. členu, ki določa:
(1) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki podeljuje strokovne ali znanstvene naslove ali naslove strokovne izobrazbe v nasprotju z določbami 2. člena, tretjega odstavka 3. člena, 16. in 17. člena tega zakona.

(2) Z globo 100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

(3) Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če uporabi strokovni oziroma znanstveni naslov ali naziv strokovne izobrazbe, ki ga ni pridobil skladno z 2. členom tega zakona.

(4) Z globo 40 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki v nasprotju s pozivom organa, pristojnega za nadzor, iz prvega odstavka 21. člena tega zakona, oziroma opozorilom organa, pristojnega za nadzor, iz drugega odstavka 21. člena tega zakona, uporabi strokovni oziroma znanstveni naslov ali naziv strokovne izobrazbe, ki ga ni pridobil v skladu z 2. členom tega zakona, in ima v tujini na akreditirani instituciji pridobljeno enako ali višjo raven izobrazbe, kot je zahtevana za strokovni oziroma znanstveni naslov ali naziv strokovne izobrazbe, ki ga uporablja.

– Prosimo za satistične podatke po posameznih letih od 2010 – koliko tovrstnih kršitev je bilo odkritih, kdo so bili prijavitelji?

Vaše vprašanje je nejasno, zato nanj ne moremo odgovoriti.

Lep pozdrav,

Nataša Gerkeš

Služba za odnose z javnostmi

Pisne zaobljube Marka Agreža

Poslal jih je iz službenega elektronskega naslova družbe v javni lasti Energetika Ljubljana.

Spoštovani urednik portala Škandal24, spoštovana gospa informacijska pooblaščenka,

(Opomba : pismo je v osnovi naslovljeno na urednika portala, gospe informacijski pooblaščenki pa poslano v vednost)

Kot imate v okviru delovanja vašega portala svoje informacijske vire, imamo tudi navadni državljani svoje. Moj »informacijski vir« me je obvestil, da se zanimate  za objavo in vsebino moje doktorske naloge.  Osebno dvomim, da je namen »vaših virov« zaščita akademskih nazivov oziroma preprečevanje zlorabe uporabe le teh. Imam občutek, da je namen diskreditacija mene osebno, kajti v nasprotnem primeru bi slednji uradno s svojimi imeni in priimki zahtevali pojasnila od dekana FKKT UM. V izogib morebitnim nadaljnjim dvoumnostim ali celo neresnicam, sem se zato odločil, da vam sam napišem pojasnila.

 1. Z vsebinskim delom svoje doktorske naloge sem začel že leta 2007. Takrat sem bil zaposlen v Termoelektrarni Trbovlje in verjetno prvi (ali pa vsaj med prvimi) naši državi, ki je javno objavil in obdelal projekt uplinjanja premoga z izločanjem (sekvestracijo) CO2 iz dimnih plinov. To je potrjeno in zavedno zapisano ter prikazano v brošuri Mitshubishi Heavy Industries, Japonska, ki je bila distribuirana praktično na vseh celinah, kjer so japonski partnerji ponujali tovrstno napredno tehnologijo. Če želite, vam lahko brošuro tudi pošljem.
 2. Doktorsko nalogo sem dokončal pod mentorstvom in v sodelovanju z ekipo dr. Darka Goričanca in dr. Jurija Kropeta.  Sodelovanje je bilo lahko za zgled, kako naj se vzpostavi prenos in izmenjava znanja med slovensko akademsko sfero in industrijo. Konec koncev je to tudi namen izobraževanja na tehničnih fakultetah. Univerza v Mariboru oz FKKT mi je to tudi pisno potrdila. Originalni dokument oziroma Potrdilo  hranim v osebnem arhivu, kopijo pa vam lahko bodisi pošljem oziroma resničnost lahko vedno tudi sami preverite v dekanatu fakultete.
 3. Vsebina naloge je rezultat mojega dela in moje ideje. Nikomur nisem odvzel kakršnih koli avtorskih pravic ali kršil intelektualne lastnine drugih oseb.
 4. Prav tako je vsebina naloge večkrat preverjena z računalniškim Detektorjem podobnih vsebin. Rezultati ujemanja s podobnimi nalogami so manj kot 1% in s tem je tudi na ta način ovržen kakršnikoli sum plagiata. Po potrebi vam je na voljo tudi ta dokument.
 5. Vsebina naloge ima tudi veliko uporabno vrednost, kajti zaključki so zelo dobro izhodišče, da bi tovrstno tehnologijo uporabili tudi pri reševanju problematike energijske izrabe komunalnih odpadkov v R Sloveniji. To je tudi razlog, da sem uporabil zakonsko možnost, da je vsebina naloge začasno nedostopna (zaščita poslovnih skrivnosti).

In še pojasnila v povezavi z mojo službo :

 1. Nisem zaposlen kot namestnik direktorja državnega javnega podjetja. V Energetiki Ljubljana d.o.o. sem zaposlen kot Tehnični direktor in odgovoren za obratovanje in vzdrževanje proizvodnih naprav. Namestnik direktorja je kolega Srečko Trunkelj.
 2. Skladno s sistemizacijo in opisom delovnega mesta, ki ga zasedam, izpolnjujem vse zahteve (izobrazbo, delovno dobo, izkušnje, znanje tujih jezikov …itd.). Doktorski naziv ni zahtevan in niti ni potreben za opravljanje delovnih zadolžitev.
 3. Nisem član nobenih interesnih združenj (manager, lionsi…), nisem politično aktiven, nisem član nobenih nadzornih svetov ali predstavnik v skupščinah gospodarskih družb, kjer bi lahko uporabljal (oziroma po mnenju prijaviteljev celo zlorabljal) znanstveni naziv.  Sem državljan R Slovenije in kot vsi ostali tudi javna oseba – v okviru Zakona o varovanju osebnih podatkov seveda.
 4. Čeprav sem izpolnil vse pogoje za izdelavo svoje naloge in jo tudi uspešno komisijsko zagovarjal, formalno še nisem bil promoviran v »doktorja znanosti«. In v tem delu imajo prijavitelji verjetno prav – naziva vsaj formalno ne bi smel uporabljati. Res pa je, da me o tej uporabi pisno ni nihče obvestil. To seveda ne zmanjšuje moje odgovornosti, kajti zavedam se, da »nepoznavanje prava ne opravičuje oziroma škoduje«.
 5. Dejavnosti za to t.i. »sklepno dejanje« so že v teku in računam, da bom tudi ta formalizem izpolnil v naslednjih nekaj mesecih. Do takrat pa sem z vseh svojih uradnih vizitk in napisov, vse svoje nazive sam umaknil.
 6. Če sem komu povzročil moralno škodo, se mu bom opravičil. Če kdo meni, da sem dokazljivo povzročil materialno škodo, jo bom poplačal. Pred odgovornostjo za svoja dejanja se nikoli nisem skrival in se tudi tokrat ne bom.
 7. O celotni zadevi sem sam obvestil svoje nadrejene in pismo v vednost oziroma kot samoprijavo poslal tudi Informacijskemu pooblaščencu RS, gospe Mojci Prelesnik.

Ne glede na to, kako se bo »vse skupaj« končalo, bo grenak okus ostal. Moji informacijski viri so mi namignili tudi podatke o vaših informacijskih virih. Z eno besedo bi jih lahko opisal kot zlonamerneže…  Morda bodo celo uspeli z blatenjem mojega imena. Nikoli pa ne bodo dosegli in presegli mojega največjega dosežka, ki sem ga v vseh letih službovanja dosegel : teoretičnega znanja, ki ga uspešno prelivam in uporabljam v vsakdanji industrijski praksi. In tudi z ekipo prof. dr. Goričanca bom še naprej sodeloval tako na teoretičnem področju kot tudi na preučevanju oziroma  prenosu najnovejših tehnologij v prakso. Njegova znanstvena ekipa, ki je organizirana in deluje v okviru FKKT UM, je zagotovo ena izmed najboljših v naši državi in to sodelovanje bo potekalo z ali pa brez uporabe akademskih nazivov. Konec koncev so v naši inženirski praksi pomembni uporabni rezultati, ki so v okviru tega sodelovanja evidentni. In verjetno prav slednje dejstvo oziroma bojazen pred našimi morebitnimi prihodnjimi uspehi, je razlog za to in še kakšno podobno prijavo.

Lepo vas pozdravljam,

Marko Agrež

Več iz te kategorije