0 Deljenj 1087 Ogledov

Muha močnejša od ministra? Tudi, če bo država zaradi njenega ravnanja morala plačati kazen, ji menda ne more nič

23. March, 2021 6:00
1087 Ogledov

Direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije Tanja Muha lahko s svojim ravnanjem v probleme spravi samega ministra za javno upravo Boštjana Koritnika in celo davkoplačevalce, saj lahko po mnenju pravnika Mateja Avblja zaradi razpisa, ki ga je objavila sredi februarja, Slovenijo doleti plačilo denarne kazni.

Gre za javni razpis za podelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom, ki je po mnenju Avblja nezakonit. Da ni usklajen z Direktivo EU 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11.12.2018, je opozoril tudi sodnik Mitja Deisinger, ki je celo ocenil, da bi lahko v ravnanju uradne osebe AKOS z objavo razpisa celo prišlo do storitve kaznivega dejanja. Zanimivo, minister Koritnik očitno v tem ne vidi problema, saj se, kot lahko preberete v spodnjih okvirjih, o tem že objavljenem pravnem mnenju niti ni pozanimal.

Ministra za javno upravo Boštjana Koritnika smo spraševali ….

Spoštovani,

v zvezi s pravnimi mnenji dr. Avblja in dr. Deisingerja okoli javne dražbe za več frekvenčnih pasov za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom ministra Boštjana Koritnika danes do 12. ure prosimo za naslednja pojasnila:
– Ali ste kot minister za javno upravo odgovorni za usklajevanje zakonodaje s področja delovanja ministstva z evropsko zakonodajo?
– V kolikor niste, kdo je odgovoren?
– V kolikor ste, zakaj direktiva 2018/1972/EU še ni bila uvedena v slovenski pravni red?
– Kdo bo odgovoren, če bo Slovenija zaradi dodelitve frekvenc mimo evropske direktive morala plačati kazen?
– Ali ste seznanjeni z mnenjem dr. Deisingerja, da bi z objavo razpisa utegnilo priti do kaznivega dejanja? Ali lahko kot resorni minister to dopustite?

Minister Koritnik pojasnjuje, da je Muha glavna

Na Ministrstvu za javno upravo potekajo vse potrebne aktivnosti za čim prejšnji prenos Direktive 2018/1972/EU o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah in s tem preprečitev morebitnih finančnih kazni, ki bi bile lahko naložene Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2018/1972/EU). Direktiva 2018/1972/EU bo v naš pravni red prenesena z novim sistemskim Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2). Osnutek ZEKom-2 je bil v javno obravnavo predložen 28. avgusta 2020 z rokom za pripombe do 15. oktobra 2020. Rok je bil na prošnjo operaterjev zaradi obsežnosti in kompleksnosti podaljšan do konca oktobra 2020. Na ministrstvu smo proučili prejete predloge in pripombe ter pripravili gradivo, ki je predloženo v koalicijsko usklajevanje, v kratkem pa bo tudi predloženo v medresorsko usklajevanje.

Vaše vprašanje se verjetno nanaša konkretno na izvedbo javnega razpisa za podelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom in implementacije Direktive 2018/1972/EU. Direktiva 2018/1972/EU na področju upravljanja radiofrekvenčnega spektra res prinaša določene novosti, vključno z zahtevo po zagotavljanju 20-letne regulatorne predvidljivosti pri podeljevanju pravic uporabe radiofrekvenčnega spektra, ki je povezana s postopki podelitve radijskih frekvenc. Zato tudi nameravamo v predlog ZEKom-2 vključiti prehodno določbo, ki bo omogočala petletno podaljšanje odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, ki bodo podeljene v obdobju od roka za prenos direktive v naš pravni red do uveljavitve ZEKom-2, torej tudi odločb, ki bodo podeljene v okviru javnega razpisa, ki je v teku.

Glede podeljevanja pravic rabe radiofrekvenčnega spektra oziroma morebitnih nadaljnjih odlogov pojasnjujemo, da zaveze za pravočasno dodelitev določenih radiofrekvenčnih pasov izhajajo tudi iz obvezujočih dokumentov Evropske unije. Gre na primer za podelitev radiofrekvenčnih pasov 3600 MHz in 26 GHz v skladu s 54. členom Direktive 2018/1972/EU in podelitev 700 MHz pasu v skladu s Sklepom 2017/899/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o uporabi frekvenčnega pasu 470-790 MHz v Uniji. Objava javnega razpisa in njegova vsebina sta v pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, ki na podlagi javnega pooblastila upravlja z radiofrekvenčnim spektrom. Vlada Republike Slovenije pa je v skladu z veljavno zakonodajo podala soglasje le k najnižjemu znesku plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in načina plačila. MJU nima pristojnosti za morebitno ustavitev konkretnega razpisa oziroma drugo poseganje v konkretni postopek, ki je v teku.

Z mnenjem dr. Deisingerja nismo seznanjeni.

Muho je sicer zaradi naprijavljenega lobističnega stika s predstavniki telekomucijskega operaterja Huawei tudi pod lupo komisije za preprečevanje korupcije.

https://intelligent-chebyshev.65-108-229-32.plesk.page/skandal/sefica-akosa-sprejema-predstavnike-druzbe-huawei-in-lobisticnih-stikov-ne-prijavlja/

Več iz te kategorije