Ko so položnice za občane podražili, je Arsenovič dodatno obremenitev občanov pojasnjeval kot nujno za stabilno poslovanje podjetja. V evrih: 120-litrske posode za mešane odpadke so podražili za skoraj štiri evre, 240-litrske pa za sedem evrov.In v praksi izgledajo mariborska naselja oziroma smetnjaki pred njimi v tem tednu tako: