0 Deljenj 3297 Ogledov

Ivan Simič razkriva vlogo sindikalista in politika Branimirja Štruklja v družbi z netransparentnim lastništvom, skritim v tujini

31. May, 2021 5:20
3297 Ogledov

Mladina d.d. je na 15. strani petkove (28.05.2021) izdaje revije Mladina, v rubriki Rolanje po sceni, zapisala: “Ivan Simič bo krepko povečal učinkovitost Fursa. (za začetek bo centralo preselil na ciper press)” 

V odgovor je davčni strokovnjak mag. Ivan Simič na svojem blogu objavil analizo lastništva družbe Mladina d.d., ki izdaja istoimensko publikacijo. Analizo objavljamo v celoti.

Odgovornim v Mladini d.d. in v reviji Mladina sporočam, da centrale ne bom preselil na Ciper, ker na Cipru praktično nimam ničesar več. Podjetje, ki ni v moji neposredni lasti, je v postopku izbrisa in bo v kratkem izbrisano iz poslovnega registra. Je pa že opravljen izbris skoraj končnega in žal še zmeraj skritega večinskega lastnika družbe Mladina d.d., to je italijanske družbe KB1909.

So mi pa iz »ciper pressa« ekskluzivno posredovali lastniško strukturo Mladine d.d., ki je na koncu verige še zmeraj zavita v skrivnost. Lahko bi uporabili tudi izraz netransparentna. Še posebej, ker je od 04.12.2019 kot dejanski lastnik družbe (po poslovodstvu) Mladina d.d., vpisana Denis Tavčar, ki je predsednica uprave družbe od 22.10.2013. Pred njo je bil kot dejanski lastnik vpisan Boris Peric in to od 10.12.2018 do 11.01.2019 (zgolj 31 dni), ki je zgolj 0,42 % lastnik deleža v italijanski družbi Transmedia S.R.L., v kateri je 97,79 % lastnik deleža slovenska družba Distriest d.o.o., pri kateri pa se ve kdo je večinski in dejanski lastnik. Iz v nadaljevanju prikazanega veriženja lastništva družbe Mladina d.d., se boste lahko vprašali, zakaj se pri Mladini d.d. gredo te skrivalnice.

Torej, »ciper press« sporoča, da so v Mladini d.d., ki ima 3.000 delnic in 75.120,00 EUR osnovnega kapitala, delničarji:

ŠT. IME IN PRIIMEK ŠTEVILO DELNIC ODSTOTEK
1. Robert Botteri 100 3,3333
2. Vladimir Djurdjić 28 0,9333
3. Peter Fras Mihael 70 2,3333
4. Mojca Hudolin 40 1,3333
5. KAD d.d. 60 2,0000
6. Tomaž Lavrič 50 1,6667
7. Mladina d.d. 91 3,0333
8. Bernard Nežmah 125 4,1667
9. Jaka Repanšek 2 0,0667
10. Borut Rismal 88 2,9333
11. Salomon d.d. 136 4,5333
12. Robert Sraka 28 0,9333
13. Marcel Štefančič 50 1,6667
14. Branimir Štrukelj 21 0,7000
15. Transmedia d.o.o. 2.111 70,3668
S K U P A J : 3.000 100,00

V tej lastniški strukturi so nenavadne naslednje tri zadeve in to:

–        da je večinski, to je 70,3668 % lastnik delnic (2.111) družba Transmedia d.o.o.,

–        da je 2,0000 % lastnik delnic (60) državni KAD d.d. in

–      da je 2,0576 % lastnik delnic (62) državni DUTB d.d., ki je 45,3886 % družbenik družbe Salomon in to z vložkom v znesku 4.690.620,16 EUR.

Če poenostavimo podatke pridobljene od »ciper press« je država 4,0576 % lastnik družbe Mladina d.d.

Sedaj se bom posvetil večinskemu delničarju, to je družbi Transmedia d.d., Dunajska cesta 51, Ljubljana, z osnovnim kapitalom 7.500,00 EUR. Iz sodnega registra izhaja, da je edina družbenica navedene družbe italijanska družba Transmedia S.R.L., Oiazza Vittoria 41, Gorizia.

Sedaj odhajamo v italijanski poslovni register, iz katerega izhaja, da italijanska družba Transmedia S.R.L., z osnovnim kapitalom 2.120.000,00 EUR (moj izračun je 2.119.997,00 EUR), ima veliko število družbenikov, katere naštevamo v nadaljevanju:

ŠT. IME IN PRIIMEK VLOŽEK ODSTOTEK
1. Distriest d.o.o. 2.073.244,00 97,79 %
2. Boris Peric 8.876,00 0,42 %
3. Igor Princic 5.700,00 0,27 %
4. Ivo Mauri 3.414,00 0,16 %
5. Livio Semolic 3.414,00 0,16 %
6. Igor Komel 2.731,00 0,13 %
7. Giorgio Komel 1.707,00 0,08 %
8. Carlo Devetak 1.707,00 0,08 %
9. Marco Marincic 1.707,00 0,08 %
10. Nadja Rebec 1.686,00 0,08 %
11. Daniele Jarc 1.451,00 0,07 %
12. Marco Vogric 1.195,00 0,06 %
13. Alessandro Waltritsch 1.195,00 0,06 %
14. Miro Kuzmin 905,00 0,04 %
15. Demetrio Bauzon 853,00 0,04 %
16. Ales Doktoric 853,00 0,04 %
17. Giuseppe Longo 853,00 0,04 %
18. Ivo Rojec 853,00 0,04 %
19. Samo Sanzin 853,00 0,04 %
20. KB 1909 Societa’ per Azioni 853,00 0,04 %
21. Damjan Primozic 768,00 0,04 %
22. Igor Primozic 768,00 0,04 %
23. Igor Devetak 683,00 0,03 %
24. Boris Lutman 512,00 0,02 %
25. Carmen Donini 504,00 0,02 %
26. Igor Devetak 341,00 0,02 %
27. Silvia Klainsek 341,00 0,02 %
28. Marco Lutman 341,00 0,02 %
29. Marisa Provedel 341,00 0,02 %
30. Vojko Bratina 336,00 0,02 %
32. Majda Bratina 335,00 0,02 %
33. Mila Bratina 335,00 0,02 %
34. Marko Humar 171,00 0,01 %
35. Martina Humar 171,00 0,01 %
  S K U P A J : 2.120.000 100,00

Kot vidimo je največji lastnik deleža (97,79 %), z vložkom 2.073.244,00 EUR, v italijanski družbi Transmedia S.R.L., slovenska družba Distriest d.o.o..

Zato sedaj prehajam v slovenski poslovni register, iz katerega izhaja, da je družbenik družbe Distriest d.o.o., Partizanska cesta 75 a, Sežana, z osnovnim kapitalom 940.540,05 EUR, italijanska družba KB 1909, Ulica Malta 2, Gorizia.

Če pa boste želeli preveriti, kdo so delničarji v italijanski družbi KB 1909, tega ne boste mogli storiti, ker je ta družba izbrisana iz italijanskega poslovnega registra. Navedeno pomeni, da je končni in največji lastnik družbe Mladina d.d., družba Distriest d.o.o, ki je brez jasnih lastnikov in zato bi bilo primerno, da se kot dejanski lastnik (po poslovodstvu) v register dejanskih lastnikov vpiše direktor družbe Distriest, ne pa predsednica uprave družbe Mladina d.d.

Se pa zastavlja vprašanje, zakaj imajo lastniki družbe Mladina d.d. tako zapleteno lastniško strukturo? Kaj skrivajo? Kako sploh imajo obraz, da drugim kar koli očitajo, preden počistijo pred svojim pragom?

Mag. Ivan Simič

Simič prevzema z junijem vodenje Finančne uprave in postaja vse bolj jasno, zakaj imajo Štrukelj, ki svoj medij uporablja za politično agitacijo, počne vse, da bi vlada padla. Da je Branimir Štrukelj politik, je jasno iz evidence Državne volilne komisije, kjer se lahko prepričamo, da je na volitvah v evropski parlament leta 2014 dobil 584 glasov.


Več iz te kategorije