0 Deljenj 10209 Ogledov

Kako sposoben je v resnici Milan Kučan: Dolgo nič, potem pa v rdečo

12. February, 2020 17:00
10209 Ogledov

Zadnje tedne je vse manj takih, ko radovednosti slovenske javnosti ne bi burila dejanja iz proračuna najbolje plačanega upokojenca Milana Kučana. Po izračunih Petra Jančiča iz Spletnega časopisa, prejme vsak mesec neverjetnih 4.779 evrov pokojnine. Ob izpostavljanju tega dejstva pa jeza popade bralca letošnjega slavnostnega govora v Držagošah, kljub podpori Kučanovega kroga iz Foruma 21 pri kandidaturi za Prešernovo nagrado neuspešnega Ervina Fritza.

Druščina iz Foruma 21, Kučan je predsednik, Vekoslav (Slavko) Pregl pa podpredsednik, ki je skušala Fritza spraviti do Prešernove nagrade, pa je vseeno padel mimo, se je včeraj (brez Fritza) mudila pri predsedniku republike Borutu Pahorju.

Zato smo pogledali “v knjige” Foruma 21 s polnim imenom Društvo za politična, gospodarska, razvojna, socialna, kulturna in etična vprašanja Forum 21, katerega formalni zastopnik je sodeč po Ajpesu Kučan že šestnajsto leto.

Z modro je obkrožena rubrika čisti presežek prihodkov/odhodkov obračunskega obdobja, ki kaže, da je Kučanov forum 21 leto 2018 končal v minusu.

V pojasnilih k izkazom in poslovnem poročilu Foruma 21 za leto 2018, ki je v celoti dostopno na povezavi Ajpes porocilo F21. 2018pdf, najdemo še nekaj več poslovnih podatkov, med drugim navedbo Prihodek društva iz pridobitne dejavnosti znaša 9,11 eur, kar predstavljajo Prihodki od prodaje storitev.

Iz preglednice, ki prikazuje izkaz poslovnega izida ve letu 2018, je mogoče razbrati, da je Forum 21 tistega ustvaril 12.790,18 evrov prihodkov. Največji, čez 10 tisoč evrov, so bile donacije, žal podatka o donatorjih v poročilu ni mogoče razbrati.

Stroški so presegli prihodke, njihova struktura pa razkriva, da so za najemnino prostorov na Nazorjevi 6 porabili 5.995,29 evrov. Kar 787,96 evrov so porabili za telefonijo, tudi mobilno. Kar pomeni približno 65 evrov na mesec. Kdo telefonira na račun Foruma 21, v poročilu ne piše.

V bilanci je tudi 38.35 evrov založene gotovine. Čigave, ni navedeno.

Kučan je tudi ustanovitelj Ustanove pustimo jim sanje. Gre za fundacijo Danila Türka.

Več iz te kategorije