0 Deljenj 1294 Ogledov

Odločeno: Sodišče presodilo o zahtevi odvetnikov vidne članice SD, naj se izloči sodnik Radonjić

8. January, 2020 16:17
1294 Ogledov

Potem ko smo v začetku decembra razkrili, da je vplivna članica stranke SD Metka Tekavčič, ki bi morala 29. novembra ob 9. uri pred sodnika Zvjezdana Radonjića, pa ni prišla, češ da je na predavanjih v tujini, potem pa smo na spletni strani fakultete, ki jo vodi našli podatek, da je istega dne, samo nekaj ur kasneje, v Ljubljani predsedovala komisiji za zagovor magistrskega dela, kar smo obširneje opisali na povezavi, iščemo odgovor na vprašanje, ali je sodišče že odločilo o zahtevi obrambe Tekavičeve, da se izloči sodnik Radonjić.

Za osvežitev spomina, Tekavčičeva je kot dekanja javne Ekonomske fakultete UL osumljena zlorabe položaja in pridobivanja protipravne premoženjske koristi v zdaj že razvpiti aferi dodatki. Slovenska tiskovna agencija je o zahtevi obrambe Tekavčičeve po izločitvi Radonjića, češ, da ni naravni sodnik, poročala: O zahtevi za Radonjićevo izločitev bi moral v običajnih okoliščinah odločati predsednik sodišča, to je Marjan Pogačnik, a je obramba Tekavčičeve zahtevala, da se mora v tem primeru izločiti tudi on, saj da sta z Radonjićem v sporu. Tako bo o izločitvi zdaj odločalo višje sodišče.”

Zato smo v ponedeljek, 6.1.2020, najprej odgovore iskali pri Višjem sodišču v Ljubljani, ki mu predseduje višji sodnik Anton Panjan.

Vprašanja: Spoštovani, danes do 12. ure prosimo za pojasnila:
– Ali je višje sodišče že odločilo o zahtevi Metke Tekavčič za izločitev sodnika Zvjezdana Radonjića?
– V kolikor je odločitev sprejeta, kakšna je?
– Kakšna je argumentacija za sprejeto odločitev?

Pojasnilo direktorja Višjega sodišča v Ljubljani Janeza Grdena: “Spoštovani, Višje sodišče v Ljubljani je o predlogu za izločitev odločilo dne 27.12.2019, ko je spis skupaj s pisno odločitvijo tudi vrnilo na sodišče prve stopnje (Okrožno sodišče v Ljubljani). Ker bo to sodišče strankam vročilo odločitev višjega sodišča, naše sodišče pa splošni javnosti vrste odločitve ne sporoča, dokler niso z njo seznanjene stranke, predlagamo, da se z vašimi vprašanji obrnete na to sodišče.

Na podlagi zapisa smo odgovore, prav tako v ponedeljek, 6. 1. 2020, iskali pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, ki mu predseduje Marjan Pogačnik.

Vprašanja: Spoštovani, v zvezi z dopisom, ki smo v zvezi z zahtevo Metke Tekavčič po izločitvi sodnika Zvjezdana Radonjića prejeli od višjega sodišča in ga prepošiljamo spodaj, prosimo Okrožno sodišče v Ljubljani danes do 13. ure za naslednja pojasnila:
– Ali je sodišče že odločilo o zahtevi Metke Tekavčič za izločitev sodnika Zvjezdana Radonjića?
– V kolikor je odločitev sprejeta, kakšna je?
– Kakšna je argumentacija za sprejeto odločitev?

Pojasnilo Olivere Cilar iz urada predsednika Pogačnika: “Spoštovani, v zvezi z vašim novinarskim vprašanjem pojasnjujemo, da je odločba v fazi vročanja strankam, zato vam podrobnejših informacij ne moremo posredovati.”

Po prejetih pojasnilih sodišč smo v ponedeljek, 6. 1. 2020, vprašanja posredovali še na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. Iz medijskih poročil, ki so opisovali afero dodatki, je bilo mogoče sklepati, da zadevo vodijo oni.

 

Vprašanja: Spoštovani, danes do 16. ure prosimo za naslednja pojasnila:
– Ali je ODT Ljubljana že prejelo odločitev sodišča v t.i. aferi dodatki
glede zahteve Metke Tekavčič za izločitev sodnika Zjezdana Radonjića?
– Kakšna je odločitev?
– Ali se bo tožilstvo pritožilo?

Katarina Bergant, vodja tožilstva, je sporočila: “Spoštovani! V zvezi z vašim vprašanjem vam sporočamo, da zadevo obravnava
Specializirano državno tožilstvo RS. 

V torek, 7. 1. 2020 smo se obrnili še na Tekavčičevo.

Vprašanja: Spoštovana gospa Tekavčič, sodišče nam je sporočilo, da je o vaši zahtevi za izločitev sodnika Zvjezdana Radonjića že odločeno in da je odločitev v fazi vročanja
strankam, zato vas sprašujemo:
– Ali vam je bila odločitev sodišča že vročena?
– Kakšna je odločitev sodišča?
– Ali je že razpisana naslednja obravnava in ali se je boste udeležili?

Odgovor Tekavčičeve: “Spoštovani, ne jaz ne moji odvetniki odločitve nismo prejeli. Zanimivo je, da sodišče o tem obvešča vas. Odločitve ne poznam, prav tako ne vem, kdaj
naj bi bila kakšna naslednja obravnava. Na pozive sodišča se vselej odzivam, prav tako sem odgovorna do vseh drugih obveznosti, zlasti tistih, ki so usklajene za eno leto vnaprej. S tem sporočilom seznanjam tudi svoje sodelavce, ki so vključeni v isti postopek ter naše odvetnike.” 

Danes smo prejeli še odgovore Specializiranega državnega tožilstva RS, kjer so zapisali: “Spoštovani, Specializirano državno tožilstvo RS še ni prejelo odločitve sodišča o
navedenem predlogu.

 

Več iz te kategorije