0 Deljenj 2011 Ogledov

SVETOVALNICA: Kdaj mi mora delodajalec v podpis ponuditi pogodbo o zaposlitvi?

1. February, 2018 5:00
2011 Ogledov

S pravno osebo sodelujem že leto in pol. Najprej sem s podjetjem sodeloval kot fizična oseba na podlagi podjemne pogodbe, sedaj sem na predlog delodajalca ustanovil s.p. in z njim sodelujem na podlagi pogodbe o sodelovanju. Ali bi mi delodajalec v podpis moral ponuditi pogodbo o zaposlitvi?

13. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 2. odstavku 13. člena določa, da se razen v primerih, ki jih določa zakon, delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava (kamor spadata tudi podjemna pogodba oziroma pogodba o delu in pogodba o sodelovanju), če obstajajo elementi delovnega razmerja v skladu s 4., v povezavi z 22. oziroma 54. členom ZDR-1. Osnovni kriterij, po katerem presojamo vprašanje obveze delodajalca delavcu v podpis ponuditi pogodbo o zaposlitvi, je tako obstoj elementov delovnega razmerja. O delovnem razmerju skladno s 4. členom ZDR-1 govorimo, če gre za razmerje med dvema strankama (delavcem in delodajalcem), ki je prostovoljno, v katerem se delavec vključi v delovni proces delodajalca, katerega predmet je opravljanje dela, ki se opravlja za plačilo, osebno, nepretrgano in po navodilih delodajalca.

Pri ugotavljanju, ali gre v konkretnem primeru za delovno razmerje, je potrebno glede obstojev elementov delovnega razmerja presojati zlasti podrejenost in odvisnost delavca v odnosu do delodajalca oziroma nasprotne stranke, ob tem pa upoštevati dejstvo, da formalno poimenovanje pogodbe (v konkretnem primeru podjemna pogodba in kasneje pogodba o sodelovanju) nima prednosti pred dejanskim stanjem.

V kolikor so v konkretnem primeru izpolnjeni zgoraj opisani kriteriji, bi delodajalec delavcu skladno z določili 17. člena ZDR-1 moral izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi. V kolikor se to ne zgodi, ima delavec možnost postopati skladno s 3. odstavkom istega člena – zahtevati od delodajalca izročitev pogodbe o zaposlitvi ali zahtevati sodno varstvo.

Primož Obreht, univ. dipl. prav.
Center za pravno pomoč d.o.o.
(iz tiskane izdaje)

 

Če imate za Primoža Obrehta, univ. dipl. prav. tudi vi vprašanje, nam ga pošljite na [email protected]. Naš strokovnjak bo z veseljem odgovoril nanj!

Več iz te kategorije