0 Deljenj 521 Ogledov

Neurje zajelo vzhod, strele udarjale v hiše in povzročale požare, voda uničila številne ceste

8. June, 2022 7:30
521 Ogledov

Minulo noč številni, zlasti v vzhodni Sloveniji od seveda do juga, zaradi dežja niso spali. Uprava za zaščito in reševanje poroča o številnih nevšečnostih,

Ob 19.33 je v Drašči vasi, občina Žužemberk, meteorna voda zalila prostore dveh stanovanjskih hiš. Gasilci PGD Šmihel pri Žužemberku so izčrpali vodo, odstranili blato in počistili prostore.
Ob 19.47 je v Velikem Gabru, občina Trebnje, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše ter nanesla blato in mulj na dvorišče druge stanovanjske hiše. Gasilci PGD Veliki Gaber so izčrpali vodi in počistili posledice nanosa.
Okrog 19.49 je območje občine Slovenske Konjice zajelo neurje. Posledično je v RTP Slovenske Konjice na izvodu VOD COMET prišlo do izpada električne energije, posledično pa je brez električne energije ostalo 1445 odjemalcev. Delavci Elektra Maribor so okvaro odpravili. Ob 20.32 je v Ločah meteorna voda zalivala stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Loče, ki so sprostili meteorne jaške in omogočili odtekanje vode. Ob 20.40 je v Zbelovski Gori meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Zbelovo in PGD Slovenske Konjice, ki so prekopali cesto in preusmerili tok vode ter posesali vodo iz objekta. Ob 20.53 je na Grajski ulici v Ločah strela udarila v stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Loče in PGD Slovenske Konjice, ki so objekt pregledali ter ugotovili, da do požara ni prišlo. Ob 20.50 je na Malem Bregu meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Loče ki so prekopali jarek in odvedli tok vode stran od objekta. Ob 21.38 je na Grajski ulici v Ločah, po predhodnem udaru strele in kljub pregledu objekta s strani gasilcev, zagorelo na ostrešju stanovanjske hiše.

Posredovali so gasilci PGD Loče in PGD Slovenske Konjice, ki so požar omejili in pogasili, izrezali ožgani del ostrešja in odstranili poškodovani izolacijski material, nato pa celoten objekt temeljito pregledali. Ogenj je poškodoval približno 2 kvadratna metra ostrešja.
Ob 18.42 je med neurjem v Ojstriški vasi, občina Tabor, voda zalivala kletne prostore stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Ojstriška vas – Tabor in Kapla- Pondor, ki so iz prostorov izčrpali in posesali vodo. V pripravljenosti so bili gasilci PGD Loke.
Okrog 20.27 ure je območje Šmarja pri Jelšah zajelo neurje. V Koretnem je ob tem strela udarila v pomožni objekt. Začetni požar so pogasili prisebni občani sami, gasilci PGD Šmarje pri Jelšah pa so pregledali objekt in del poškodovane strehe prekrili s folijo. Ob 20.56 je na Gallusovi ulici v Šmarju pri Jelšah meteorna voda zalivala stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Šmarje pri Jelšah, ki so preusmerili tok vode stran od objekta.
Ob 21.22 je na Delavski ulici v Šentjurju zaradi neurja voda zalila prostore stanovanjske hiše. Posredovali so so gasilci PGD Šentjur in vodo izčrpali. 8.6.2022 ob 7.08 so gasilci PGD Šentjur izvozili na pomoč na Jerinovo ulico v Šentjurju, kjer je meteorna voda povsem zalila okolico stanovanjske hiše v fazi izgradnje in vodo izčrpali.
V času dogodkov večjega obsega “Neurja” 7.6.2022 sm v Regijskem centru za obveščanje Maribor na območju občine Šentilj zabeležili en dogodek (poplavljen objekt in odkrita streha). Aktivirano je bilo prostovoljno teritorialno gasilsko društvo Ceršak.
V času dogodkov večjega obsega Neurja 7.6.2022 na območju občine Sveti Jurij ob Ščavnici so gasilci PGD Rožički vrh- Stanetinci in Sveti Jurij ob Ščavnici prečrpali meteorno vodo iz dveh objektov, gasilci PGD Grabonoš pa očistili ceste od naplavljenega blata.
Ob 21.28 je med nalivom v Logu, občina Rogatec, voda zalivala strešne prostore dveh stanovanjskih hiš. Posredovali so gasilci PGD Dobovec in Rogatec, ki so opravili ogled objektov ter ugotovili, da gre za posledico poškodovane kritine zaradi toče pred nekaj dnevi in da zaradi dotrajanosti kritine trenutna sanacija ni možna.
V času dogodkov večjega obsega Neurja 7.6.2022 na območju občine Rogašovci so gasilci PGD Sveti Jurij očistili približno 200 metrov ceste.
Ob 21.03 je območje Rogaške Slatine zajelo neurje. V Malih Rodnah je strela udarila v ostrešje stanovanjskega objekta, posledično pa je prišlo do požara. Posredovali so gasilci PGD Rogaška Slatina in PGD Steklarna Rogaška Slatina, ki so zavarovali kraj dogodka, požar omejili in pogasili ter pregledali objekt. Ogenj in dim sta uničila inventar na podstrešju ter poškodovala oplesk. Ob 21.33 je v Tekačevem meteorna voda zalila klet stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina in PGD Rogaška Slatina, ki so zavarovali kraj dogodka. Ob 21.44 je v Tekačevem meteorna voda zalila pritličje stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Rogaška Slatina in PGD Steklarna Rogaška Slatina, ki so iz objekta posesali vodo. 8.6.2022 ob 5.45 so gasilci PGD Rogaška Slatina in PGD Steklarna Rogaška izvozili na pomoč v Tekačevo, kjer so nudili pomoč pri odpravljanju posledic neurja.
V času dogodkov večjega obsega Neurja smo na območju RADLJE OB DRAVI zabeležili tri prijave dogodkov. Aktivirani so bilo gasilci PGD Radlje ob Dravi, ki so iz kletnih prostorov stanovanjskih hiš črpali meteorno vodo ter odstranili drevo ki je oviralo promet.

V času dogodkov večjega obsega Neurja 7.6.2022 na območju občine Puconci so gasilci PGD Zenkovci v kraju Zenkovci prečrpali meteorno vodo iz stanovanjskega objekta ter preprečili nadaljnji vdor vode v objekt.
V času dogodkov večjega obsega “Neurja” 7.6.2022 smo v Regijskem centru za obveščanje Maribor na območju občine Poljčane zabeležili en dogodek (zamašen kanal-nanos blata, peska in ostalega materiala. Aktivirano je bilo prostovoljno teritorialno gasilsko društvo Poljčane, ki so na kraju počistili zamašen kanal in s tem omogočili odtok meteorne vode.
Ob 23.10 so v ulici Ob potoku v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu v skladiščnem prostoru očistili jašek in preusmerili meteorno vodo.
V času dogodkov večjega obsega Neurja 7.6.2022 na območju občine Murska Sobota so gasilci PGD Murska Sobota prečrpavali meteorno vodo na dveh lokacijah v Murski Soboti.
V času dogodkov večjega obsega “Neurja” 7.6.2022 smo v Regijskem centru za obveščanje Maribor na območju mestne občine Maribor zabeležili dva dogodka (meteorna voda ogroža hiše). Aktivirani so bili gasilci JZ GB Maribor in PGD Kamnica ter pripadniki CZ Mestne občine Maribor.
V času dogodkov večjega obsega Neurja 7.6.2022 so na območju občine Ljutomer gasilci PGD Mala Nedelja v kraju Mala Nedelja iz poplavljene kleti objekta prečrpali meteorno vodo.
Ob 20.24 je med neurjem z vetrom v Vrhu nad Laškim, občina Laško, drevo padlo na župnišče. Posredovali so gasilci PGD Vrh nad Laškim, ki so drevo razžagali in odstranili.
V času dogodkov večjega obsega “Neurja” 7.6.2022 smo v Regijskem centru za obveščanje Maribor na območju občine Kungota zabeležili dva dogodka (meteorna voda ogroža hišo in poplavljen objekt). Aktivirani sta bili prostovoljni teritorialni gasilski društvi Spodnja in Zgornja Kungota.

V času dogodkov večjega obsega Neurja 7.6.2022 so na območju občine Gornja Radgona gasilci PGD Spodnji Ivanjci v kraju Spodnji Ivanjci s ceste odstranili podrto drevo .
V občini Dravograd je meteorna voda zalila ulico v Otiškem Vrhu. Posredovali so gasilci PGD Šentjanž pri Dravogradu, ki so vodo prečrpali.
Ob 22.55 je zaradi neurja v občini Črnomelj meteorna voda zalila in ogrožala več stanovanjskih, gospodarskih in poslovnih objektov. Zalitih je bilo več cest, parkirišč in vozil. V času neurja je strela udarila v električno omarico stanovanjske hiše v Črnomlju ter v ostrešje stanovanjske hiše v naselju Tribuče, kjer je prišlo do poškodb ostrešja in dimnika. Objekte so pregledali in zaščitili. Gasilci so črpali vodo iz zalitih objektov, cestišč ter parkirišč, čistili prostore objektov, odstranjevali nanose blata in peska ter pomagali pri odstranjevanju vozil. Na več lokacijah so postavili protipoplavne vreče in preprečili vdor vode v objekte. Za odpravljanje posledic neurja so bili aktivirani gasilci Sektorja Črnomelj, in sicer PGD Črnomelj, Mavrlen, Petrova vas, Rodine, Rožič Vrh, Talčji vrh, Vranoviči, sektorja Dragatuš, in sicer PGD Dragatuš, Butoraj, Dobliče, Tanča gora, Zapudje in Sektorja Vinica, in sicer PGD Vinica, Bojanci, Hrast-Perudina, Preloka, Učakovci-Vukovci in Zilje ter dodatno PGD Adlešiči, Tribuče in Radenci. Odstranjevanje posledic neurja je potekalo do jutranjih ur. Škodo bodo ocenile pristojne službe.
Ob 2.10 je na Novem trgu v Celju voda pričela skozi streho zalivati stanovanje. Posredovali so gasilci PGE Celje, ki so ugotovili, da je vzrok puščanju poškodovana streha, ki ob neurju s točo pred nekaj dnevi ni bila sanirana. Gasilci so preventivno izklopili varnostna stikala za elektriko ter obvestili upravnika objekta in dežurnega električarja, luknje v strehi pa začasno zalili s poliuretansko peno, da so omejili puščanje.

Več iz te kategorije