0 Deljenj 107 Ogledov

Neurje prineslo padavine, ki so zalivale kleti, in veter, ki je odkrival strehe, reševati so morali tudi živali

14. May, 2022 7:04
107 Ogledov
Simbolična fotografija. Foto: Facebook

V petek zvečer je dele Slovenije prizadelo močno neurje, gasilci in delavci cestnih ter elektro podjetij so imeli polne roke dela, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Neurje z dne 13.5.2022 je na območju občine Sveti Tomaž na več delov cestišč naneslo gramoz. Posredovali so PGD Koračice, ki so cestišča v dolžini 1300m očistili.
Ob 20.00 je območje občine Semič zajelo neurje z močnim vetrom in dežjem. Aktivirani so bili gasilci GZ Semič iz gasilski društev Semič, Stranska vas, Štrekljevec, Gradnik, Kot-Brezje, Črešnjevec in Krvavčji Vrh. Meteorna voda je zalila prostore dveh industrijskih objektov, cestišče in dvorišče v obrtni coni. Gasilci so s pomočjo zaposlenih iz prostorov izčrpali vodo in očistili cestišče. Meteorno vodo so črpali tudi iz kletnih prostorov treh stanovanjskih in enega gospodarskega objekta. Močan veter je razkril del strehe na stanovanjski hiši, ki so jo prekrili s kritino. Pri odstranjevanju posledic neurja so posredovali tudi dežurni delavci cestnega podjetja.
Ob 20.26 je območje občine Črnomelj zajelo neurje z močnim vetrom in dežjem. Zaradi okvare na daljnovodu je prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo v naselju Adlešiči. Dežurni delavci elektro podjetja so odpravili napako. Aktivirani so bili gasilci iz PGD Tribuče, Vranoviči, Črnomelj, Adlešiči, Griblje, Žuniči, Preloka in Cerkvišče. Meteorna voda je zalila kletne prostore treh stanovanjskih objektov iz katerih so izčrpali vodo. Močan veter je razkril del streh na štirih stanovanjskih, na dveh gospodarskih, na enem negospodarskem objektu in na dveh silosih za žito. Gasilci so strehe prekrili s kritino in PVC folijo. Razžagali in odstranili so okoli 57 dreves, očistili cestišča na več lokacijah zaradi nanosa peska, zemljine in vej. Močan veter je porušil ostrešje lesenega objekta v katerem je bila drobnica. Gasilci so pomagali pri reševanju živali. Pri odstranjevanju posledic neurja so posredovali tudi dežurni delavci cestnega podjetja.
Neurje z dne 13.5.2022 je na območju občine Ormož podrlo eno drevo in onesnažilo 200 metrov cestišča. Posredovali sta 2 PGD Ivanjkovci in Ključarovci pri Ormožu.
Ob 19.33 je območje Novega mesta zajelo neurje z močnim dežjem in vetrom. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so preusmerili meteorno vodo od večstanovanjskega objekta v jaške in očistili več zunanjih teras. Dežurni delavci cestnega podjetja so iz cestišča odstranili nanešeno blato.
Ob 17.25 je Ob Meži, občina Mežica meteorna voda zalila skladiščne prostore podjetja. Posredovali so gasilci PGD Mežica, ki so vodo izčrpali iz objekta.
Ob 20.20 je del občine Metlika zajelo neurje z močnim vetrom in dežjem. Zaradi okvare na daljnovodu je bila prekinjena dobava električne energije v naselju Gradac in Podzemelj. Dežurni delavci elektro podjetja so odpravili napako. Meteorna voda je zalila skladiščne prostore podjetja, industrijski objekt in klet stanovanjske hiše. Gasilci PGD Gradac, Podzemelj in Metlika so iz prostorov izčrpali in posesali vodo.
V občini Ljutomer je močan dež nanesel blato na cestišče v središču naselja Mala Nedelja. Posredovali so gasilci PGD Mala Nedelja.
Močan dež je zajel občino Gornja Radgona. Na Ivanjskem vrhu je nanesel večjo količino vode in blata na cesto ter v objekt. Posredovali so gasilci PGD Spodnji Ivanjci, Negova in delavci podjetja Komunale Radgona. V Negovi je poplavilo kletne prostore dveh stanovanjskih hiš. Posredovali so gasilci PGD Negova.
Ob 17.17 je območje Dravograda zajelo neurje. Zaradi velike količine padavin je voda ogrožala 3 objekte. Posredovali so gasilci PGD Dravograd in PGD Šentjanž pri Dravogradu, ki so meteorne vode prečrpali, preusmerili in očistili prepuste.


Več iz te kategorije