0 Deljenj 1996 Ogledov

Zakaj je vprašljivost obstoja diplome Branka Masleše lahko sistemski problem iskanja pravice v Sloveniji

5. December, 2021 17:23
1996 Ogledov

Vsak, ki je kadarkoli končal fakulteto z diplomo in jo je pisal sam, do konca življenja ne bo pozabil, kdo je bil njegov mentor in kaj je bila vsebina, ki jo je v svojem delu obravnaval. Pisanje diplomskega dela je pač postopek, postopki pa terjajo čas, v pisanje diplome se je potrebno poglobiti, in če niste prav strastni do izobraževalnih zahtev ali vsebin, ki jih preučujete, boste priznali, da je tudi nekoliko mukotrpno početje.

In več dni ko preteče od vprašanja predsedniku kazenskega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Branku Masleši, bivšemu predsedniku sodišča, bolj upada zaupanje v slovenski sodni sistem. Bi zapuli svoje zdravje zdravniku, ki ni sposoben na izust povedati, kaj je njegova specializacija? Seveda ne, enako je pri isanju pravice.

In diploma Branka Masleše bi morala nekje biti, vsaj potrdilo o opravljeni diplomi bi se moralo v institucijah, kjer je bil zaposlen od leta 1980, ko je v Kopru pričel sodniško kariero, hraniti vsa ta leta.

Ker, ko Branko Masleša ostane brez odgovora o svoji diplomi, pomeni to, da ni sposoben dokazati, da je končal pravno šolo z diplomo:

  • vrhovni sodnik na kazenskem oddelku Vrhovnega sodišča RS?
  • upravičeno pomislimo, da je Vrhovno sodišče RS vodil človek brez primerne izobrazbe.
  • vprašamo se, ali je Sodni svet RS sploh merodajen, če je lahko njegovo vodenje prevzel nekdo, ki ne more dokazati, da ima diplomo pravne fakultete?
  • kako je lahko predsednik personalnega sveta Vrhovnega sodišča postal nekdo, ki za razliko od koleg s končano izobrazbo, ne more svoje dokazati z diplomo?
  • kako lahko človek, ki ni sposoben dokazati, da ima diplomo, vodi in predava na kazenskopravnih sodniških šolah?
  • kako je lahko nekdo, ki sploh ne more dokazati, da je diplomirani pravnik, s prispevki sodeloval na šolah prekrškovnega prava?
  • je šala, da je namestnik predsednika slovenske Državne komisije za pravniške izpite človek, ki se ne more izkazati niti z diplomo sarajevske pravne šole?
  • kako lahko človek brez potrdila o diplomi sodeluje kot izpraševalec za področje ustavne ureditve, pravosodja in državne uprave ter temeljev ureditve Evropske unije pri Državni komisiji za pravniške državne izpite?
  • kakšno izobrazbo sploh ima človek, ki je predsednik disciplinskih sodišč druge stopnje za državne tožilce in odvetnik, pa se ni sposoben izkazati z diplomo pravne fakultete?
  • kdo je dopustil, da je človek, ki ni sposoben dokazati, da ima diplomo pravne fakultete, postal član Komisije za pogojen izpuste?

Ali še komu ni jasno, čemu je vprašanje, ali je Branko Masleša res diplomiral, ključno za zaupanje v slovenski pravosodni sistem?

Je prišel do vseh teh funkcij brez potrdila, da je sploh diplomiral iz prava?!

Branko Masleša
je od leta 2000 vrhovni sodnik na Kazenskem oddelku Vrhovnega sodišča. Bil je predsednik Vrhovnega sodišča, predsednik Sodnega sveta in predsednik personalnega sveta Vrhovnega sodišča. Vodi in predava na kazenskopravnih sodniških šolah, s prispevki je sodeloval tudi na šolah prekrškovnega prava. Kot namestnik predsednika Državne komisije za pravniške državne izpite sodeluje kot izpraševalec za področje ustavne ureditve, pravosodja in državne uprave ter temeljev ureditve Evropske unije. Je predsednik disciplinskih sodišč druge stopnje za državne tožilce in odvetnike ter član Komisije za pogojne odpuste.*

*kopirano iz spletne strani Vrhovnega sodišča RS

Več iz te kategorije