0 Deljenj 1303 Ogledov

Kam sežejo slovenski standardi: kreativno računovodstvu v Gorenju in povezave z Jamnikovo družino niso edini problem kandidata Bobinca

19. December, 2019 6:55
1303 Ogledov

Vir: Gvin.

Zanimalo nas je, ali bosta državna Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Slovenski državni holding (SDH), prva ima 12,93-odstotni delež, drugi pa 11,50-odstotni, na ponedeljkovi izredni skupčini podprla imenovanje Franca (Franja) Bobinca za nadzornika Cinkarne Celje. Da so v takrat še državnem Gorenju pod Bobincem s kreativnim računovodstvom prikazovali boljše rezultate od realnih, je pretekli teden razkril predstavnik kitajskega kupca Hinsese Lun Lin. Velik državni lastnik je še Modra zavarovalnica, kako osebne so povezave med Bobincem in šefom Modre Borutom Jamnikom, ki se iz pozicije v Cinkarni umika, pa smo ekskluzivno razkrili na povezavi.

Obe državni družbi sta prejeli identični vprašanji, ali po razkritjih minulih dni, da je uprava Gorenja, ki jo je vodil Bobinac, za prikazovanje poslovnih rezultatov uporabljala kreativno računovodstvo, ocenjujejo, da je primeren za nadziranje državnega podjetja?

Prvi pravijo: “DUTB ob imenovanju članov nadzornega sveta družbe vedno skrbno presodi predlagane kandidate in preveri možnost, da delničarjem predlaga alternativnega kandidata.”

Pri SDH so še bolj pozabili, da dejansko niso zasebno podjetje, ampak upravljajo s premoženjem države, torej tudi davkoplačevalcev, in so zapisali le: “SDH svojih glasovalnih stališč vnaprej ne komunicira.”

A to sploh ni edini problem Bobinčevega naskoka v Cinkarno. Bobinac je namreč član uprave družbe, ki je kupec Cinkarninih izdelkov. In bi z njegovim imenovanjem za nadzornika torej predsednik uprave odjemalca, ki je trenutno v lasti Kitajcev, nadziral svojega dobavitelja, torej Cinakarno Celje. In dobro obveščeni ob tem dodajajo, da je imel Bobinac možnost postati celo šef nadzornega sveta Cinkarne. Prepričani smo, da je zadeva zrela za nadzor Agencije za varstvo konkurence (AVK), ki jo vodi Andrej Matvoz. Preverili smo, ali kak postopek že poteka, a se sodeč po pojasnilih, ki smo jih prejeli zdi, da bi morali namesto državnega regulatorja, ki ga plačujemo iz proračuna, delo opraviti sami. Kar je, milo rečeno, nenavadno.

Spoštovani,

na spletni strani Cinkarne Celje, podjetja v večinsko državni lasti, so objavljeni predlogi sklepov za izredno skupščino, ki bo 23.12.letos. V drugi točki predlaganega dnevnega reda je za novega nadzornika predvideno imenovanje Franja Bobinca (vir:
https://www.cinkarna.si/si/files/default/objave_si/leto2019/sklic%20izredne%20skupščine%2023.12.2019.pdf), predsednika uprave Gorenja, neuradno velja za favorita za prvega nadzornika.
Ker je Gorenje odjemalec Cinkarninih storitev, nas zanima:
– Ali je za AVK sprejemljivo, da bo predsednik uprave Gorenja kot odjemlaca storitev nadziral svojega dobavitelja Cinkarno Celje?
– Ali ne gre za konflikt interesov in vpliv, ki ga bo imel v korist družbe, ki jo vodi?
– Ali je AVK pokrenila kak postopek?

Odgovor Agencije za varstvo konkurence objavljamo v celoti:

Zahvaljujemo se za vašo elektronsko sporočilo z dne 11. 12. 2019, v katerem ste nam zastavili vprašanje v zvezi povezavami vodstvenih in nadzornih funkcij v različnih podjetij, na katerega vam posredujemo sledeči odgovor.

V skladu z določbami Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) Agencija presoja domnevne omejevalne sporazume med podjetji (6. člen ZPOmK-1), omejitve majhnega pomena (7. člen ZPOmK-1), skupinske izjeme (8. člen ZPOmK-1), domnevne zlorabe prevladujočega položaja (9. člen ZPOmK-1) in skladnost koncentracij s pravili konkurenčnega prava (10. in 11. člen ZPOmK-1). Agencija pri tem poudarja, da v njeni pristojnosti ni presoja nasprotja interesov, saj jih obravnava Komisija za preprečevanje korupcije RS.

Agencija je v svojem dosedanjem delu že naletela na primere v katerih je oseba v funkciji predsednika ali člana uprave oziroma upravnega odbora v podjetju, ki predstavlja kupca in je ta oseba ali morda kakšna druga oseba iz tega podjetja hkrati v funkciji predsednika ali člana nadzornega sveta oziroma odbora podjetja, ki je podjetju dobavitelj. Zato je Agencija v postopkih, ki jih je vodila iz prejete dokumentacije za odločitev upoštevala sledeče: (i) tržni delež na upoštevnem trgu kjer podjetji delujeta, (ii) njuna navzkrižna povezanost proizvodov ali storitev, (iii) katero podjetje od njiju ima nakupno moč v povezavi z nadzorstveno funkcijo, (iv) morebitna kapitalska povezanost, (v) moč obeh podjetij na njunih upoštevnih trgih na vertikali, (vi) moč konkurenčnih podjetij na vertikalni kot horizontalni opredelitvi ter (vii) vplivov posameznikov oziroma podjetij na sprejemanje strateških poslovnih odločitev (izvajanjem kontrole) v drugih podjetjih. Delovanje posameznikov v različnih podjetjih neposredno še ne pomeni odvisne povezanosti podjetij in zahteva poglobljeno preučitev vsakega posameznega primera.

Iz vašega sporočila ni mogoče razbrati izpolnjevanja pogojev za uvedbo postopka po ZPOmK-1. V kolikor razpolagate z dodatnimi podatki in informacijami, nam jih prosim posredujte v proučitev.”

Ker je Cinkarna podjetje, katerega lastnica je tudi država, in je verjetno njeno upravljanje proti imenovanju Angelike Mlinar za ministrico res v nacionalnem interesu, saj javno dostopne evidence kažejo, da je imelo v Cinkarni leta 2018 službo 875 oseb, ustvarili pa so kar 30 milijonov evrov čistega dobika, je takšna benevolenca državnega regulatorja nesprejemljiva. Zdi pa se, da lahko ob Matvozovem pojasnilu samo upamo, da bo državni regulator vprašanja in vse objavljene podatke obravnaval kot prijavo.

Vir: Gvin.

Več iz te kategorije