0 Deljenj 3288 Ogledov

Bohinčevih 300.000 evrov v sumljivih okoliščinah v zadrego spravilo dekanjo FDV, šef javne agencije pa se je zatekel po zunanjo pomoč

8. September, 2020 11:15
3288 Ogledov

Tristo tisoč evrov za projekt vidnega politika stranke SD Rada Bohinca, ki je bil do lani tudi predsednik upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS), ki mu je zdaj podelila ta sredstva, čeprav ddr. Rok Snežič dokazuje, da se je “Bohinc na razpis prijavil z bibliografijo, polno lažnih podatkov. Iste enote so vpisane in točkovane večkrat. Med znanstvene monografije so vpisane enote, ki niso znanstvene monografije. Med enote zadnjih pet let vpisane enote, ki so le ponovno natisnjena starejša besedila.” Celotna Snežičeva analiza je dostopna na povezavi spodaj.

So se pa očitno akterji dogajanja znašli v zagati. Spodaj v celoti odgovarjamo, kar so nam na vprašanja, ki smo jih posredovali včeraj, odgovorili Bohinc, kako je v.d. direktorja ARRS Blaž Zmazek očitno ocenil, da bo bolje od njega odgovorila marketinška agencija, ki stane proračun mesečno 3.660,00 evrov, kako dekanja FDV Monika Kalin Golob dejstva šele preverja in kaj pravijo pri Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) in pri policiji, kjer smo jih prosili, naj naša vprašanja obravnavajo kot prijavo.

Rado Bohinc

Vidni politik SD, ki je v kvoti stranke v preteklosti zasedal tudi ministrstki položaj, do leta 2019 pa je bil predsednik upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost, je spisal naslednja pojasnila s spremnim tekstom.

Spodaj so odgovori na vasa vprašanja. Objavo odgovorov dovolim le pod pogojem, da so objavljeni v celoti. V prilogi vam v inf. pošiljam tudi moj zahtevek za popravek, ki sem ga naslovil na izdajatela medijev. Prosim za potrditev prejema. Lp Rado Bohinc

1. Kdo je vpisal poglavje enciklopedije v vašo bibliografijo kot “znanstveno monografijo” v letih 2008, 2014, 2017, 2017?

Za vseh 687 bibliografskih enot so to pooblaščeni bibliotekarji iz raziskovalnih organizacij v katerih sem bil zaposlen in OSIC (Osrednji specializirani informacijski centri) katerih naloga, ki jo zelo vestno in pošteno opravljajo je spremljanje in nadziranje ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI. Izvajanje nalog OSIC-ev koordinira Institut informacijskih znanosti v Mariboru.

2. Se vam zdi vaše ravnanje etično sprejemljivo in zakonito?

Obžalujem, da obstajajo javni mediji, ki zgolj z namenom politikantske diskreditacije zoper nekoga, ki podpiše izjavo akademikov proti vladi, z besedilom, ki vsebuje več laži kot stavkov, zasejejo povsem neutemeljen dvom v posameznikov znanstveni ugled in dobro ime. Vseskozi sem ravnal etično, profesionalno in družbeno odgovorno. Nikoli od l. 1981, od kar so uradni zapisi v Bibliogradiji vse do danes ni bilo niti najmajše pripombe na vnose v bibliografijo, torej na delo bibliotekarjev. Na svoje 40 letno znanstveno delo in opus sem ponosen. Obsega več kot 30 znanstvenih monografij 17 samostojnih znanstvenih sestavkov ali poglavij v monografski publikaciji 52 izvirnih in 12 preglednih znanstvenih člankov…… Podrobneje si lahko moje znanstveno delo (vključno s fotografijami knjig, za katere se lažnivo navaja, da jih ni) ogledate na moji spletni strani: https://radobohinc.si/, uradna osebna bibliografija COBISS od leta 1981 do danes pa je na spletni strani: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20200907104344-10995.html

3. Ste že umaknili ali nameravate umakniti prijavo od razpisa ARRS?
Tudi, če bi kdo želel, to ni mogoče, ker je razpis zaključen in izbor opravljen. Seveda, pa ni niti najmanjšega razloga za to. Laži z namenom diskreditacijo pa za gotovo ne.

4. Ste se po vložitvi prijave na razpis s kom od recenzentov ali od zaposlenih pri ARRS pogovarjali o vaši prijavi ali jim omenili, da ste oddali prijavo na razpis?

Kaj takega lahko pride na misel le nekomu, ki ne pozna občutljivosti nečel etike v raziskovalni dejavnosti. Meni to ne pride niti na misel. Poleg tega recenzentov ne poznam saj so to po pravilih ARRS trije anonimni mednarodni eksperti. Če ne vem kdo so, se z njimi ne morem pogovarjati. Seznanjen pa se z njihovimi ocenami mojih znanstvenih referenc, ki so odlične oz. najvišje možne.

5. Ko ste bili predsednik Upravnega odbora ARRS, ste vedeli, da prihaja pri razpisih ARRS do lobiranj ali prilagajanj pri izborih recenzentov, da bi se nekim projektom škodilo ali dajalo prednost?

Pristojnost upravnega odbora ARRS je finančno in splošno upravljaje agencije, znanstvena evalvacija je pristojnost Znanstvenega sveta, zato o tem nismo uradno bili seznanjeni o nobenem posameznem primeru (razen pri reševanju pritožb). So pa se večkrat pojavljale govorice in tudi očitki glede pomanjklivosti evalvacijskega sistema. Zato je UO že leta 2017 ustanovil posebno posvetovalno skupino, ki je pripravljala izboljšave sistema.

Blaž Zmazek

V. d. direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost, ki je vodila postopke, ni odgovoril sam, ampak ima agencija sodeč po Erarju od avgusta najeto zunanjo agencijo MA marketing, ki očitno po Zmazkovem mnenju bolje opravi to delo namesto njega. Samo avgusta letos so za storitve agencije namenili 3.660,00 evrov.

Spoštovani!

V imenu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) vam posredujem odgovore na zastavljena vprašanja. Glede na kratek rok za podajo odgovora na vaša vprašanja lahko podamo nekaj temeljnih informacij. Če boste potrebovali podrobnejše podatke, jih lahko dostavimo naknadno.

Lep pozdrav,

Manca Ravnikar Romih, MA marketing

Prof. dr. Rado Bohinc v času objave javnega razpisa ni bil član Upravnega odbora ARRS, saj mu je mandat potekel 17. 7. 2019. Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov je bil objavljen 13. 12. 2019.

Agencija je vodila evalvacijo na javni razpis prijavljenih predlogov raziskovalnih projektov po postopku, določenem v Pravilniku o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik), v metodologiji ocenjevanja prijav za razpise in v javnem razpisu. Ocenjevanje prijav je vodilo občasno strokovno telo za ocenjevanje prijav na javni razpis (v nadaljevanju: OST), ki ga je imenoval Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA). Prijave so ocenjevali tuji recenzenti.

Na podlagi ocen recenzentov je panel, ki so ga sestavljali člani OST in tuji panelisti, obravnaval rezultate ocenjevanja in pripravil predlog prednostnega seznama. Skladno z 220. členom pravilnika je OST sprejelo poročilo panela in predlog prednostnega seznama prijav za sofinanciranje, vključno s predlogom višine finančnih sredstev, predložilo v obravnavo ZSA. Skladno z določili 25. in 98. člena pravilnika lahko ZSA delno spremeni predlog prednostnega seznama prijav s svojim predlogom sklepa o izboru prijav, vendar ne v več kot petih odstotkih prijav glede na vse izbrane prijave. Če so med obravnavanimi prijavami prijave članov ZSA oziroma članov upravnega odbora agencije, ne sme biti izvedena nobena sprememba v zvezi s prijavami članov ZSA oziroma članov upravnega odbora agencije. Vrstni red v predlogu prednostnega seznama prijav, ki ga sprejme ZSA, je po izvedeni spremembi tak, da si odobrene prijave sledijo po ocenah. Vse spremembe se obrazložijo.

Kot je razvidno iz opisanega poteka postopka, javni uslužbenci, zaposleni na agenciji, v postopku ocenjevanja prijav na javni razpis nimajo nobenih pristojnosti ali možnosti vplivanja na vsebinske odločitve, temveč so odgovorni za koordiniranje in organizacijo izvedenega postopka. Celoten postopek je izveden dosledno skladno z določili o izogibanju nasprotja interesov tako za ekspertni sistem kot za uslužbence agencije.

Monika Kalin Golob

Na vprašanja, ki smo jih naslovili na dekanjo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, je odgovorila predstavnica za odnose z javnostmi Ajda Zvonar. Njeno sporočilo glasi: ” Spoštovani, ker gre za vprašanja, ki zahtevajo preverbo, bomo odgovorili v najkrajšem možnem času – zagotovo pa znotraj zakonsko določenega roka.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

Vprašanja, na katere čakamo pojasnila FDV:
1. Kakšne ukrepe boste izvedli zoper vašega zaposlenega dr. Bohinca in urednico bibliografije, ki sta v bibliografijo vnesla poglavje enciklopedije kot “znanstveno monografijo” in to kar štirikrat (2008, 2014, 2017, 2017)? Nameravate uvesti disciplinski postopek?
2. Kakšno je vaše osebno mnenje? Je ravnanje dr. Bohinca, bibliotekarke in vodje OSICD etično sprejemljivo?
3. Kateri zaposleni na FDV so sedaj ali so v zadnjih štirih letih bili v telesih ARRS?

Policija

Spraševali smo: Spoštovani,

glede na podatke o nepravilnostih pri prijavi na razpis Javne agencije
za raziskovalno dejavnost (ARRS), ki smo jih razkrili v članku na
povezavi https://intelligent-chebyshev.65-108-229-32.plesk.page/skandal/proracunski-denar-dali-kar-bivsemu-sefu-radu-bohincu-sd-in-to-na-podlagi-napacnih-podatkov-v-bibliografiji/ danes do 14. ure prosimo za naslednja pojasnila:
– Ali boste razkritja obravnavali kot prijavo?
– Ali je bila policija z dogajanjem seznanjena že prej? Če da, kako ste ukrepali?
– Ali ste tovrstne nepravilnosti pri razdeljevanju proračunskega denarja že kdaj zaznali in kako ste ukrepali?

Tiskovni predstavnik Drago Menegalija je odgovoril: “Pozdravljeni, Oškodovanja javnih sredstev se najpogosteje obravnavajo kot kazniva dejanja Zlorabe uradnega položaja ali uradni pravic, Oškodovanje javnih sredstev, Nevestnega dela v službi, Goljufije na škodo EU in Goljufije, posebej pa ne vodimo podatkov na način, da bi vam lahko odgovorili na tretje vprašanje.”

Ker se zdi odgovor na prvo vprašanje dobro skrit, pričakujemo natančnejšega v zakonskem roku.

Komisija za preprečevanje korupcije

Tiskovna predstavnica Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Maša Jesenšek je zapisala: “Spoštovani, Posredujem odgovor Komisije za preprečevanje korupcije: Pojasnjujemo, da komisija lahko preveri morebiten obstoj oz. sum okoliščin nasprotja interesov v skladu z določbami Zakona o integriteti in preprečevanje korupcije. Ker v vašem članku ne navajate, kdo je o razdelitvi sredstev odločal, še ne moremo govoriti o sumu kršitev, bomo pa na komisiji vaša vprašanja in članek vzeli kot prijavo in zadevo obravnavali v predhodnem preizkusu. V okviru predhodnega preizkusa se preveri, ali obstaja sum kršitev iz pristojnosti komisije in se na podlagi tega odloči o (ne)uvedbi preiskave. Dodatno pojasnjujemo, da se komisija primarno ne ukvarja z nadzorom nad porabo javnih sredstev, saj je to pristojnost Računskega sodišče. Če komisija pri obravnavi zadev zazna sume nepravilnosti, povezane s tem, o tem obvesti Računsko sodišče.”

Več iz te kategorije