Slepa pega Roberta Šumija ali kako gleda stran pri očitnih korupcijskih tveganjih na relaciji Aleksander Čeferin – Tomaž Vesel

Dejstva: Tomaž Vesel je že leta zaposlen na Računskega sodišče RS. Konec leta 2003 je bil izvoljen za prvega namestnika predsednika Računskega sodišča RS, funkcijo je pričel opravljati 1. 2. 2004 in jo opravljal do 1. 2. 2013, ko je bil imenovan za vrhovnega državnega revizorja za revidiranje negospodarskih javnih služb. Aleksander Čeferin je leta … Continue reading Slepa pega Roberta Šumija ali kako gleda stran pri očitnih korupcijskih tveganjih na relaciji Aleksander Čeferin – Tomaž Vesel